List Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai na otwarcie przedszkola

List Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai na otwarcie przedszkola

Szanowny Panie Przewodniczący ZNSSK,

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia ,,CUD”

Drodzy Mieszkańcy i Parafianie Chrząstowic

z ogromną radością i wdzięcznością przyjmuję wiadomość o otwarciu Katolickiego Niepublicznego Przedszkola w Chrząstowicach z nauczaniem języka mniejszości niemieckiej. Serdecznie dziękuję Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny z Leśnicy oraz mieszkańcom i parafianom Chrząstowic za podjęcie decyzji o urządzeniu i otwarciu tak wszechstronnie użytecznej placówki formacyjno-edukacyjnej w byłym budynku klasztornym, jakim jest przedszkole.

Do wyrazów wdzięczności dołączam głębokie uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w utworzenie tego dzieła, które jest prekursorskie i wpisuje się w nowy kierunek myślenia i łączenia kultury lokalnej i wiary chrześcijańskiej w spójną całość. Obrany przez Was profil wychowania i nauczania Waszych dzieci w Chrząstowickiej Ochronce odpowiada potrzebom naszych czasów. Człowiek potrzebuje korzeni życiowych, które są doczesne i nadprzyrodzone. Te każdy człowiek otrzymuje od Boga. Jedność nieba i ziemi, wieczności i doczesności tworzy pełne człowieczeństwo. Dlatego przekazywanie prawd i wartości chrześcijańskich oraz dorobku kulturowego ziemi, na której żyjemy, jest istotnym fundamentem rozwoju każdej osoby. Godne podkreślenia jest to, że jako katolicy świeccy zaangażowaliście się sercem i z poświęceniem w to dzieło, przygarniając i przekonując doń wszystkich mieszkańców Waszej miejscowości, okazując jednocześnie szacunek ich osobistym przeświadczeniom. To jest droga Kościoła przyszłości. Za to jestem Wam szczególnie wdzięczny.

Dla nas, tworzących społeczność Górnego Śląska, w tym Ziemi Opolskiej, wiara chrześcijańska, wartości Chrystusowej Ewangelii oraz doświadczenie religijne i społeczne Kościoła Katolickiego i Ewangelickiego są wartością bezcenną. Do nich dołącza się poszanowanie specyfiki kulturowej naszego regionu, którą jest wielojęzyczność. Język polski i niemiecki były i są tutaj u siebie. Ludzie władający językiem polskim i niemieckim zamieszkują tutaj wspólny dom. Równorzędne przekazywanie obydwu kultur – polskiej i niemieckiej – stanowi niepowtarzalny wyróżnik naszej śląskiej ziemi. Uwzględnienie tych wszystkich atrybutów bez wątpienia przyczyni się do tego, że Wasze dzieci oraz przyszłe pokolenia wyrosną na osobowości otwarte, twórcze, zdolne do miłowania i szanowania drugiego człowieka, umiejętne w tworzeniu życia rodzinnego, społecznego, chrześcijańskiego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego.

Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego wyjątkowego dzieła, zarówno tym, działającym tu na miejscu, szczególnie Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce i Stowarzyszeniu „,CUD”, jak również Rządowi Republiki Federalnej Niemiec, który wydatnie wsparł to przedsięwzięcie, raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Na Wasze dalsze działanie, na podjętą służbę wychowawczo-edukacyjną, na pogłębianie wiary i tworzenie rozwojowej oraz pojednanej różnorodności kościelnej i społecznej z serca Wszystkim błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Wasz Biskup Andrzej Czaja

 

Opole, 10 września 2023 r.

 

List Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai w oryginalnej formie znaleźć można tutaj.

Skip to content