List Przewodniczącego ZNSSK Rafała Bartka do delegatów Zarządu TSKN Województwa Śląskiego

List Przewodniczącego ZNSSK Rafała Bartka do delegatów Zarządu TSKN Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo, drodzy delegaci TSKN Województwa Śląskiego,

z przykrością muszę Państwa powiadomić, że z powodów osobistych nie mogę uczestniczyć w dzisiejszym dorocznym i wyborczym spotkaniu waszej organizacji, czego bardzo żałuję. Powodem są okrągłe urodziny mojej matki i związana z nimi uroczystość rodzinna, która to właśnie uniemożliwia mi uczestnictwo.

TSKN w województwie śląskim jest drugą co do wielkości organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce i tym samym pozostaje ważną częścią Związku Niemieckich Stowarzyszeń. Niemniej jednak chciałbym podkreślić, że w obliczu malejącej liczby członków musimy coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że nie tylko wielkość organizacji decyduje o tym, jak jest ona postrzegana. W ostatnich latach nasze organizacje są coraz częściej dostrzegane i coraz częściej oceniane ze względu na swoją aktywność, gotowość do odkrywania nowych możliwości i działalność, która czyni mniejszość niemiecką widoczną.

Ostatnie lata pokazały nam, jak ważne są nasze działania. Trwająca dyskryminacja dzieci mniejszości niemieckiej, szczególnie w dwóch górnośląskich województwach: opolskim i śląskim, pokazuje, że niczego nie można brać za pewne. Również w XXI wieku musimy ponownie walczyć o prawa mniejszości niemieckiej i dostęp do języka. Jednocześnie w wielu gminach, w których działają nasze struktury, pomogliśmy zapewnić, aby burmistrzowie zapewnili wsparcie finansowe dla godzin lekcji języka niemieckiego, które to zostały zredukowane. W województwie opolskim zrobiło to aż 40 gmin, a w województwie śląskim 5, o których wiemy, że również to zrobiły.

W tym trudnym roku 2023 chciałbym również podkreślić jak ogromne wsparcie otrzymaliśmy od rządu federalnego dla pracy językowej mniejszości niemieckiej w Polsce. Dzięki dodatkowemu finansowaniu projekty takie jak Deutsch AG, obozy językowe i LernRaum mogły zostać rozbudowane. Jednocześnie zainicjowano nowe projekty, takie jak renowacja szkół stowarzyszeniowych, przedszkoli i zielona szkoła w Głogówku i Łubowicach.

Po otwarciu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce z siedzibą w Opolu w 2022 roku, udało nam się w tym roku otworzyć kolejne przedszkole stowarzyszeniowe z lekcjami języka mniejszości w Chrząstowicach. Nasze doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że wielokrotnie udawało nam się inicjować nowe projekty, zakładać i wspierać szkoły stowarzyszeniowe i przedszkola. Pokazuje to, że jeśli pracujemy i dążymy do osiągnięcia konkretnego celu, a także wyznaczamy sobie nowe, ambitne cele, jesteśmy również w stanie pozyskać silnych partnerów politycznych.

Strategia Mniejszości Niemieckiej na lata 2022-2027 przyjęta przez Zarząd ZNSSK na początku tego roku wyznacza kierunek, w którym powinniśmy podążać w nadchodzących latach, aby odnieść sukces. Język i młodzież są szczególnie ważne, ponieważ w obliczu stale zmieniających się wymagań zarówno ze strony niemieckiej, jak i polskiej, musimy nieustannie udowadniać, że przyszłość i przekazywanie naszego języka i kultury są dla nas najważniejsze.

Z okazji dorocznego spotkania życzę Państwu odwagi w podążaniu nowymi drogami. Osobiście cieszyłbym się, gdyby po powstaniu szkół i przedszkoli stowarzyszeniowych w województwie opolskim, takie inicjatywy pojawiły się również w województwie śląskim. Projekty te z pewnością nie są łatwe, ale witalność tych instytucji pokazuje, że jest to właściwa droga dla przyszłości naszej niemieckiej społeczności. Życzę również udanych wyborów do organów decyzyjnych stowarzyszenia i wielu zaangażowanych członków zarządu, ponieważ potrzebujemy waszych pomysłów, waszego zaangażowania, a przede wszystkim waszej działalności. Niemiecka kultura i język na Górnym Śląsku mają przyszłość tylko wtedy, gdy są przekazywane kolejnym pokoleniom dzień po dniu, a to właśnie Wy odgrywacie w tym decydującą rolę.

Życzę udanego spotkania z wieloma konstruktywnymi dyskusjami

 

Z poważaniem

Rafał Bartek

 

List przewodniczącego ZNSSK w oryginalnej formie (w języku niemieckim) znaleźć można tutaj.

 

Skip to content