Manifest FUEN w związku z wyborami do UE – Czego mniejszości oczekują od Unii Europejskiej?

Manifest FUEN w związku z wyborami do UE – Czego mniejszości oczekują od Unii Europejskiej?

My, tradycyjne mniejszości w Europie, wierzymy w Europę, która z dumą zachowuje swoje bogactwo kulturowe, tradycje i różnorodność językową. Federalna Unia Narodowości Europejskich (FUEN) i jej organizacje członkowskie opowiadają się za bogatą kulturowo i językowo, demokratyczną Unią Europejską, w której mniejszości narodowe i językowe mogą się rozwijać.

Teraz, gdy zbliża się termin wyborów europejskich (6-9 czerwca 2024 r.), nadszedł czas, aby ocenić obecny stan ochrony mniejszości w Unii Europejskiej i zaproponować zmiany. Pomimo fundamentalnych gwarancji prawnych zawartych w traktatach, UE nadal nie posiada kompleksowej polityki mniejszościowej. Należy zatem podjąć kroki w celu osiągnięcia idealnego stanu, jaki wyobrażamy sobie dla Europy. Manifest FUEN w związku z wyborami do UE w 2024 r. zawiera listę naszych postulatów, w tym:

  • przyjęcie norm na rzecz ochrony mniejszości w UE
  • europejska strategia dotycząca ochrony i wsparcia mniejszości narodowych i językowych
  • pełne wdrożenie kryteriów kopenhaskich w krajach przystępujących do UE
  • przywrócenie międzypartyjnej grupy ds. mniejszości w Parlamencie Europejskim
  • ustanowienie grupy doradczej przy Komisji Europejskiej zajmującej się tradycyjnymi narodowymi i językowymi mniejszościami

Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniach 6-9 czerwca 2024 r. ma ogromne znaczenie dla przyszłości mniejszości. Zdecydowanie zalecamy głosowanie na kandydatów z naszych społeczności mniejszościowych, aby zapewnić, że nasze głosy będą wysłuchane w europejskiej polityce i kształtowaniu polityki!

Całą treść manifestu FUEN w związku z wyborami do UE w 2024 roku mogą Państwo przeczytać TUTAJ (dokument dostępny w języku niemieckim).

Źródło: FUEN

Skip to content