Międzygeneracyjne spotkania z historią

Międzygeneracyjne spotkania z historią Zdjęcie: Horst Zwiorek podczas spotkania z młodzieżą (Archiwum Centrum) / Foto: Horst Zwiorek während des Treffens mit der Jugend (Archiv des Zentrums)

Z początkiem grudnia zakończył się projekt „Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia”, realizowany przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce i Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. W gościnnych progach placówki przy ul. Szpitalnej 11 w Opolu odbył się szereg spotkań, realizowanych w oparciu o prezentowaną w Centrum wystawę stałą „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”.  

– Postawiliśmy sobie za cel upowszechnienie wśród młodego pokolenia historii, dziedzictwa i dorobku mniejszości niemieckiej. Uczestnicy poszerzali wiedzę o dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu; mieli okazję usłyszeć historię już nie z podręcznika, ale z ust autentycznych świadków – relacjonuje Beata Glomb-Wróbel, specjalista ds. edukacji w Centrum. – W ramach projektu odbywały się międzygeneracyjne spotkania ze świadkami historii; naszymi gośćmi była ponad setka uczniów z województw opolskiego i śląskiego oraz niezwykłe postaci, które zgodziły się opowiedzieć im swoją historię. Richard Urban, dr Michał Matheja, Horst Zwiorek oraz Bernard Gaida, którzy przyjęli nasze zaproszenie, podzielili się z młodzieżą wspomnieniami ze swojego dzieciństwa i młodości. Barwnie opowiadali o swoim Heimacie, o działalności w kręgach mniejszości niemieckiej i o tym, co jest dla nich w życiu istotne. Projekt nie był oparty na jednostronnych wypowiedziach: młodzież słuchała z ogromnym zainteresowaniem, ale też zadawała wiele trafnych pytań. Były to prawdziwe spotkania pełne interakcji – relacjonuje edukatorka.

Wybrane wątki poruszane podczas rozmów były następnie pogłębiane podczas kreatywnych warsztatów. W ramach współpracy z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej uczniowie mieli też okazję do odwiedzin archiwum, gdzie gromadzone są dokumenty związane z mniejszością niemiecką. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udział w projekcie był dla uczniów bezpłatny. – Mamy nadzieję, że również w przyszłości uda się nam kontynuować ten projekt – kończy Beata Glomb-Wróbel.

Realizowane w Centrum spotkania ze świadkami historii to niejedyne działania, podejmowane przez placówkę z myślą o najmłodszych. Instytucja oferuje również warsztaty edukacyjne i oprowadzania zarówno dla rodzin jak i grup zorganizowanych. Prezentowana w Centrum wystawa stała wzbogacona jest o ścieżkę dla dzieci, a w recepcji dostępne są dwujęzyczne publikacje edukacyjne. Pełną ofertę znaleźć można na uruchomionej niedawno stronie internetowej Centrum: www.cdwbp.opole.pl w zakładce „Edukacja”.

Projekt „Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia” dofinansowano ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – MSWiA) w ramach „Zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego” za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Bogna Piter

Skip to content