Ministerstwo w sprawie języka niemieckiego: Nie trzy godziny, lecz jedna

Ministerstwo w sprawie języka niemieckiego: Nie trzy godziny, lecz jedna

4 lutego 2022 wydane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, zmieniające liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Stwierdza ono: “w § 8 w ust. 3 po wyrazach ,,w wymiarze 3 godzin tygodniowo” dodaje się wyrazy “, a w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej – w wymiarze 1 godziny tygodniowo”.

Pełna treść rozporządzenia TUTAJ.

„Polityka dyskryminacji jednej konkretnej mniejszości stała się faktem”, czytamy na łamach Wochenblatt.pl

Prof. dr Bernd Fabritius, Federalny Pełnomocnik ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, komentuje:

Niedopuszczalne zdarzenie! Wystąpiliśmy do Rady Europy, która jest strażnikiem praw mniejszości narodowych w państwach członkowskich. (…) Rząd federalny wspiera mniejszość niemiecką w ich ojczyźnie, której zawsze byli lojalni. Trzydzieści lat po zawarciu traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polska jednostronnie zrezygnowała z drogi dialogu; to bardzo godne ubolewania. Apeluję do decydentów o jak najszybsze ponowne rozważenie tej decyzji.

Spotkanie prof. Fabritiusa z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Opolu planowane jest już na najbliższy poniedziałek.

Skip to content