Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego – zachęcamy do oddania głosów na kandydatów wspierających mniejszości narodowe i etniczne

Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego – zachęcamy do oddania głosów na kandydatów wspierających mniejszości narodowe i etniczne

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest to ważne wydarzenie ze względu na to, że to właśnie nasze głosy zadecydują, kto będzie kształtował przyszłość UE przez najbliższe lata.

Wybory te mają także istotne znaczenie dla wsparcia i rozwoju mniejszości narodowych. W manifeście Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN) czytamy o tym, że aby zapewnić zachowanie bogactwa kulturowego, tradycji i różnorodności mniejszości narodowych i językowych, konieczne jest uwzględnienie opisanych w tym dokumencie postulatów na rzecz kompleksowej polityki mniejszościowej w UE. Dlatego też FUEN opowiada się w swoim manifeście m.in. za przyjęciem norm na rzecz ochrony mniejszości w UE, przywróceniem międzypartyjnej grupy ds. mniejszości w Parlamencie Europejskim oraz ustanowieniem grupy doradczej przy Komisji Europejskiej zajmującej się tradycyjnymi narodowymi i językowymi mniejszościami.

Tym to staje się oczywistym, jaką wagę mają nadchodzące wybory dla przyszłości mniejszości narodowych w UE, w tym także mniejszości niemieckiej. Dlatego, jak piszą delegaci organizacji członkowskich Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (ZNSSK) w Rezolucji dot. udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zachęcamy Państwa do głosowania na kandydatów, którzy:

mają podobne wartości w swoim programie, którymi kieruje się społeczność mniejszości niemieckiej. Apelujemy by wybierać tych kandydatów, którzy deklarują:

– działania na rzecz wprowadzenia wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej standardów ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych;

– udział w pracach grup parlamentarnych, które zajmują się tematem mniejszości narodowych, etnicznych i językowych;

– wspieranie dialogu międzykulturowego z mniejszościami narodowymi, etnicznymi i językowymi na terenie UE;

– zabieganie o bezpośredni dostęp do funduszy europejskich dla mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

Niniejszym chcielibyśmy Państwa również poinformować, że Prezydium Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego udzieliło oficjalne poparcie Łukaszowi Kohutowi, posłowi do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, który będzie ubiegać się o ponowny wybór z listy Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim (czytaj: Eurowybory: Łukasz Kohut z oficjalnym poparciem mniejszości niemieckiej).

Zapraszamy Państwa także do przeczytania artykułu “Unia powinna być otwarta na mniejszości, a prawa zunifikowane“, w którym Pan Łukasz Kohut opowiada o współpracy z mniejszością oraz odpowiada na pytania FUEN, skierowane do kandydatów do Europarlamentu.

Skip to content