Nowy rozdział dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Nowy rozdział dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

15 maja 2024 r. odbyło się uroczyste mianowanie Ryszarda Galli, wiceprzewodniczącego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim i byłego posła na Sejm z ramienia Mniejszości Niemieckiej na doradcę Marszałka Sejmu Szymona Hołowni ds. mniejszości narodowych i etnicznych. To znaczący moment w historii i polityce mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Jest to dobra wiadomość dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w RP. Funkcja doradcy Marszałka Sejmu „zaistnieje” w polskim parlamencie po raz pierwszy w historii, bowiem dotychczas nie istniało takie stanowisko. Kandydaturę Ryszarda Galli zgłosili sami członkowie strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dzięki temu historycznemu momentowi otwiera się nowa ścieżka dla mniejszości w Polsce, co daje nadzieję na większe wsparcie dla ich spraw na szczeblu państwowym.

Na uroczystości wzięli udział m.in. Tomasz Szymański, wiceminister MSWIA, Wanda Nowicka, przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Mniejszości oraz członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w tym Rafał Bartek, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK), Mariola Abkowicz, przedstawicielka mniejszości karaimskiej, Igor Łukaszczuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, Aldona Jurkun, przedstawicielka mniejszości litewskiej, a także Piotr Tyma, przedstawiciel mniejszości ukraińskiej.

Jak mówił Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia:

Jesteśmy w takim specyficznym kontekście, że po raz pierwszy od dawna w polskim Sejmie nie ma przedstawiciela mniejszości narodowych. 19 lutego spotkałem się z tymi członkami Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którzy reprezentują mniejszości narodowe, i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że skoro nie ma takiej osoby na sali sejmowej, żeby to Marszałek Sejmu powołał swojego doradcę ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Tak, aby we współpracy z organami Sejmu mniejszości narodowe miały wpływ na to co się w parlamencie robi, na prawo, które tworzymy dla nas wszystkich. Bez tego głosu to prawo będzie niedoskonałe, będzie niekompletne, tak jak niekompletna byłaby Rzeczpospolita bez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych tutaj żyjących.

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Rafał Bartek komentuje:

To dla nas, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, historyczny moment i ważny krok w kierunku lepszego postrzegania i rozumienia roli naszych społeczności. Cieszymy się, że mimo iż nie mamy obecnie posłów wywodzących się z naszych środowisk, będziemy mieli swojego przedstawiciela w polskim sejmie, który bardzo dobrze zna środowiska mniejszościowe i będzie nas reprezentował. Wierzę, że dzięki temu tematy ważne dla mniejszości będą omawiane i dyskutowane, a także pojawią się inicjatywy, które pochylą się nad problemami i wyzwaniami mniejszości. A tych jest sporo, zaczynając od kwestii nauczania języków mniejszości, poprzez kwestie reprezentacji, kończąc na tematach dotyczących ogólnie polityki państwa względem mniejszości narodowych i etnicznych.

Ryszard Galla urodził się 22 lipca 1956 we Wrocławiu. W 1996 ukończył Politechnikę Opolską, Wydział Mechaniczny, Technologia maszyn z tytułem inżynier mechanik, a w 2002 ukończył studia podyplomowe z zarządzania opieką zdrowotną w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1998 do 2005 był członkiem sejmiku opolskiego, pełniąc rolę wicemarszałka województwa, z wyjątkiem 2002 roku, kiedy to przez kilka miesięcy sprawował funkcję marszałka. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został po raz pierwszy wybrany na posła, startując z komitetu wyborczego Mniejszość Niemiecka i zdobywając 9072 głosy. Następnie przez kolejne lata ponownie zachował swój mandat będąc kolejno posłem na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji. Jednak w wyborach w 2023 Mniejszość Niemiecka utraciła swojego reprezentanta w polskim parlamencie. Ryszard Galla obecnie zasiada w Sejmiku Województwa Opolskiego VII kadencji, do którego został wybrany w wyborach samorządowych w 2024 z ramienia komitetu Śląscy Samorządowcy. Jest on także wiceprzewodniczącym zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, prezesem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Śląska. W 2015 roku Prezydent Niemiec przyznał Ryszardowi Galli Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za jego zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania oraz działania na rzecz rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce.

 

Pismo Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Grzegorza Kuprianowicza, do Marszałka Sejmu RP oraz uczestników uroczystości:

Pismo Współprzewodniczącego KWRiMNiE Grzegorza Kuprianowicza

 

Fot. Piotr Molęcki/Kancelaria Sejmu

 

Skip to content