Od 1 września 2024 r. powrócą 3 godziny tygodniowo języka niemieckiego jako języka mniejszości – nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 1 września 2024 r. powrócą 3 godziny tygodniowo języka niemieckiego jako języka mniejszości – nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dnia 5 lutego 2024 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Już od 1 września 2024 roku język niemiecki jako język mniejszości ponownie będzie nauczany 3 godziny tygodniowo. Dzięki temu zakończyła się trwająca dwa lata dyskryminacja około 55 tyś. dzieci mniejszości niemieckiej.

Skip to content