Od ponad 25 lat u boku potrzebujących – Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku i jego działalność

Od ponad 25 lat u boku potrzebujących – Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku i jego działalność Rehabilitationsaufenthalt für Senioren in Lubowitz / Pobyt rehabilitacyjny dla seniorów w Łubowicach. Foto: TDN

Istnieje wiele sposobów, aby pomóc potrzebującym: czy to poprzez pomoc finansową, paczki żywnościowe czy wsparcie w trudnych sytuacjach. Na wszystkie potrzeby od lat reaguje Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku (TDN). Istniejąca od 1996 roku instytucja pomogła do dziś kilkudziesięciu tysiącom osób. Czasy się zmieniają, pracy jest niewiele mniej.

Celem Towarzystwa jest, między innymi, wsparcie finansowe – w dużej mierze pochodzące z dotacji Rządu Federalnego – potrzebującym przedstawicielom generacji świadków czasu (tzw. Erlebnisgeneration). „Nazwa Instytucji sugeruje, że działa ona jedynie na terenie Śląska” – wyjaśnia Agata Baron, od 2008 roku pełniąca funkcję dyrektora biura, „jednak instytucja została w tym regionie założona, by po latach rozwinąć się do organizacji posiadającej ponad 50 filii w całej Polsce”. Działalność tę umożliwia około 1000 wolontariuszy, angażujących się do pomocy administracyjnej, przy przekazywaniu darów czy w kontakcie między potrzebującymi a biurem.

Pomoc udzielana jest na różne sposoby. W 2021 r. obejmowała ona indywidualne wsparcie osób o niskich dochodach, zwrot kosztów na zakup leków czy wsparcie w trudnych sytuacjach. Te działania możliwe są również dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Śląska.

Działalność Towarzystwa Dobroczynnego jest zawsze odpowiedzią na bieżące potrzeby. W 1997 roku, podczas powodzi, za pomocą instytucji przekazane były dary rzeczowe; w latach 1999-2001 natomiast za pośrednictwem Towarzystwa do szpitali Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim trafił sprzęt medyczny z Niemiec. W 2021 roku instytucja obchodziła 25-lecie istnienia. Od założenia Towarzystwa w 1996 roku do dzisiaj przekazano pomoc w sumie 44 868 osobom, niektórym cyklicznie; to kwota o wysokości 31 481 106 zł! To ogromna suma i efekt pracy wielu osób, zaangażowanych w działalność TDN – w zdecydowanej większości aktywnych na zasadzie wolontariatu.

W dzisiejszych czasach, oprócz świadczenia pomocy finansowej i rzeczowej,  Towarzystwo koncentruje się również na pracy socjalnej. Od 2019 roku jest to na przykład program Opolski Senior. “W ramach tego projektu zatrudniliśmy 40 przeszkolonych osób, które codziennie odwiedzają przydzielonych im seniorów i wspierają ich na różne sposoby: czy to pomagając w sprzątaniu, robiąc zakupy, czy po prostu poprzez rozmowę. Dzięki wolontariuszom TDN dociera również do potrzebujących, którym przekazuje żywność, dostarczaną w ramach Banku Żywności. Realizowane są również nowe projekty: skierowane do seniorów wycieczki etnokulturalne czy wydarzenia informacyjno-zdrowotne.

“Wielokrotnie zdarza się, że ludzie, którym Towarzystwo udzieliło wsparcia, wracają do nas, by wyrazić swoją wdzięczność. Na przykład kobieta, matka dwójki dzieci, która po nagłej śmierci męża pozostała bez środków do życia. To dzięki szybkiej reakcji i wsparciu finansowemu Towarzystwa udało się jej przetrwać do momentu, gdy otrzymała pomoc finansową od państwa” – wspomina Agata Baron.

Można wesprzeć działalność Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku: czy to poprzez wpłaty w ramach 1% czy przez cały rok poprzez przekazanie darowizny bezpośrednio na konto TDN. Mile widziani są również wolontariusze, chcący zaangażować się w działalność instytucji.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku
ING Bank Śląski o/Opole
37 1050 1504 1000 0022 6240 6164

Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej Towarzystwa: www.tdns.org.pl

Skip to content