ЗУСТРІЧ КУЛЬТУР/ SPOTKANIE KULTUR/ BEGEGNUNG DER KULTUREN

ЗУСТРІЧ КУЛЬТУР/ SPOTKANIE KULTUR/ BEGEGNUNG DER KULTUREN

ЗУСТРІЧ КУЛЬТУР/ SPOTKANIE KULTUR/ BEGEGNUNG DER KULTUREN

Україна/Польща/Німеччина /Ukraina/Polska/Niemcy/ Ukraine/Polen/Deutschland

Ми будуємо мости між громадянськими суспільствами Польщі, Німеччини та України / Budujemy mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i Ukrainy / Wir bauen Brücken zwischen den Zivilgesellschaften in Polen, Deutschland und in der Ukraine.

Spotkanie skierowane jest do zaangażowanych w pomoc mieszkańców Polski, Niemiec i Ukrainy. Wspólnie będziemy dyskutować o wsparciu, długofalowej integracji i funkcjonowaniu uchodźców w nowych realiach.

Zum Treffen sind Bewohner Polens, Deutschlands und der Ukraine eingeladen, die sich an den Hilfstätigkeiten, die an die Flüchtlinge gerichtet sind, beteiligen. Gemeinsam werden wir über die Unterstützung, langfristige Integration und das Funktionieren von Flüchtlingen in der neuen Realität diskutieren.

Зустріч адресована жителям Польщі, Німеччини та України, залученим до допомоги. Разом ми обговоримо підтримку, довгострокову інтеграцію та функціонування біженців у нових реаліях.

Program:

16:00 Otwarcie
16:10 Prezentacja polskich, niemieckich
i ukraińskich inicjatyw oraz działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

W trakcie spotkania odbędzie się debata, w której udział wezmą:
Agnieszka Łukasińska – koordynatorka Centrum Aktywizacji Społecznej (PL)
Beata Czech – nauczycielka, polityk CDU, przewodnicząca Unii Kobiet Tetlow-Fläming (DE)
Yuliia Ukolova – wolontariuszka punktu recepcyjnego (UA)
Moderacja: Joanna Lisowska-Nowak

17:00 Koncert „Dla Ukrainy” – utwory
w językach polskim, ukraińskim i niemieckim wykonają:

Julia Ledwoch-Muskała (polski, niemiecki)
Olha Yurieva (ukraiński)

17:30 Poczęstunek kuchni ukraińskiej

19:30 Zakończenie

W trakcie wydarzenia odbędą się animacje
i zabawy sportowe dla dzieci oraz warsztaty rękodzieła.

Prowadzący: Pavlo Denysov

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

29 lipca (sobota) 2023 r., godz. 16:00
Ogród WBP w Opolu
ul. Piastowska 20

Zapraszamy!

Skip to content