Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży

Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży

Jak wyglądały początki organizacji mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku? Co o losach powojennych Niemców w Polsce może powiedzieć drewniana skrzynia czy płócienny transparent? Gdzie można dziś usłyszeć (i wspólnie zaśpiewać!) dawne niemieckie piosenki ludowe? W jaki sposób działacze mniejszości niemieckiej angażują się dziś w polityce lokalnej i ponadregionalnej?

Odpowiedzi  na te i wiele innych pytań znaleźć można na prezentowanej w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce wystawie stałej „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”. W roku 2023 pójdziemy jednak o krok dalej – zachęcamy młodych ludzi do udziału w niezwykłym projekcie, w którym o życiu i działalności mniejszości niemieckiej w Polsce młodym ludziom opowiedzą wywodzące się z tego kręgu osoby – świadkowie historii, działacze, animatorzy kultury i politycy.

Projekt przewiduje organizację w sumie ośmiu spotkań, skierowanych do dzieci i młodzieży. Spotkania połączone będą z warsztatami przygotowanymi w oparciu o wybrane treści wystawy stałej i korespondującymi z relacjami świadków. Każdorazowo spotkanie prowadzone będzie przez moderatora i edukatora.

Organizatorem projektu jest Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce (CDWBP), które jako instytucja dziedzictwa kulturowego stawia sobie za zadanie popularyzację wiedzy na temat działalności Niemców w Polsce. W tym celu opracowana została dwujęzyczna wystawa stała „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”, prezentująca aktywność Niemców w Polsce oraz jej aktualną sytuację, w tym również aspekty prawne regulujące jej status. Centrum to również miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców zarówno pośród członków mniejszości niemieckiej jak i społeczeństwa większościowego. Dlatego też projekt „Świadkowie historii inspiracją dla młodego pokolenia” skierowany jest do młodych odbiorców niezależnie od pochodzenia.

Na czym polega projekt? Na projekt składa się spotkanie grupy ze Świadkiem historii i warsztaty edukacyjno-plastyczne w oparciu o wystawę stałą „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość”. Całość trwa około 3 h (przewidziana przerwa z drobnym poczęstunkiem).

Dla kogo? Projekt skierowany jest dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Kiedy? Planowana realizacja projektu to luty-listopad 2023.
Gdzie? Spotkanie i warsztaty odbywają się w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce przy ul. Szpitalnej 11 w Opolu.
W jakim języku? Spotkania odbywają się po polsku, po niemiecku lub dwujęzycznie – wszystko zależy od możliwości językowych grupy.
Ile to kosztuje? Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – obowiązują wcześniejsze zapisy.
Kontakt: Beata Glomb-Wróbel, +48 77 507 50 12, wew. 22; e-mail: b.glomb@cdwbp.opole.pl

Znajdź nas na Facebooku! Jesteśmy też na Instagramie.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – MSWiA) w ramach „Zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego” za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. 

Skip to content