Olsztyn: Panie Ministrze Czarnek co z deklaracją o zakończeniu dyskryminacji dzieci Mniejszości Niemieckiej?

Olsztyn: Panie Ministrze Czarnek co z deklaracją o zakończeniu dyskryminacji dzieci Mniejszości Niemieckiej?

7 marca 2023 minął dokładnie rok od złożenia petycji podpisanej przez prawie 15 tysięcy obywateli polskich do Ministerstwa Edukacji i Nauki, przeciwko dyskryminacji dzieci z mniejszości niemieckiej. Rodzice oraz nauczyciele nadal oczekują na rozpatrzenie zamieszczonych w niej postulatów oraz reakcji na nie.

Od 1 września 2022 r. nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości zostało zredukowane z trzech do jednej godziny tygodniowo. Zmniejszenie liczby godzin lekcji języka niemieckiego i ograniczenie środków finansowych dotyczy tylko jednej mniejszości w Polsce – mniejszości niemieckiej.

Przewodniczący Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Piotr Dukat podkreśla: Negatywna sytuacja związana z obniżeniem subwencji oświatowej na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dotyka nie tylko przedstawicieli mniejszości niemieckiej z w województwa śląskiego czy opolskiego, ale również nas tutaj w części północnej Polski.

W roku szkolnym 2022/23 języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej uczy się w województwie warmińsko-mazurskim 2116 uczniów w 46 szkołach. Najwięcej w powiecie olsztyńskim, nidzickim i mrągowskim.

Na dzisiejszej konferencji zostało ponownie podkreślone, że zmniejszenie subwencji na nauczanie języka niemieckiego w szkołach jako mniejszościowego – to dyskryminacja mniejszości niemieckiej. Narusza 3 polskie akty prawne.

Jak mówi Lech Kryszałowicz: Nauka języka mniejszości w szkole to prawo wszystkich mniejszości w Polsce zagwarantowane przez polskie prawo –ustawę sejmową o mniejszościach z 6 stycznia 2005 r.(…) Konstytucja RP w artykuł 35 ust. 1 mówi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”.

Pytanie wszystkim nasuwa się jedno, jak można wytłumaczyć działania skierowane tylko i wyłącznie w kierunku mniejszości niemieckiej, której odebrało się to podstawowe prawo, łamiąc wszelkie zasady zapisane na kartach Konstytucji.

Sebastian Jabłoński jako nauczyciel języka niemieckiego mocno podkreśla fakt, jak bardzo krzywdząco działa na edukację dzieci i młodzieży okrojenie godzin języka niemieckiego jako języka mniejszościowego. Z każdą dodatkową godziną lekcyjną rosły kompetencje uczniów, w obecnej sytuacji stan ten powoduje regres językowy. Liczba uczniów i szkół na Warmii i Mazurach uczących się języka mniejszości niemieckiej stale wzrastała, widać było duże zapotrzebowanie na ten przedmiot, posiadamy również wykwalifikowaną kadrę, która z powodu zredukowanych godzin musi „łatać” etat w świetlicy. Domagamy się pełnego wymiaru godzin. Niedopuszczalne jest karanie dziecka, które temu nie zawiniło. Dzieci są przyszłością, jako przedstawiciele mniejszości niemieckiej mają prawo gwarantowane w Konstytucji do uczenia się swojego języka, historii i kultury”.

„Najważniejsze jest to, że jest to dyskryminacja obywateli polskich, których przodkowie są pochodzenia niemieckiego. Ci obywatele stają się zakładnikami gry politycznej(…) i przeciwko temu protestujemy i się na to nie godzimy” – mówi Jarosław Słoma.

„To jest po prostu próba ograniczenia rozwoju intelektualnego młodego człowieka, w tym wypadku członka mniejszości niemieckiej” – dodał Wiktor Marek Leyk.

Przewodniczący Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej przedstawił pytania skierowane do Pana Ministra Czarnka, na których odpowiedzi czekają wszyscy:

  1. Co z petycją blisko 15 tysięcy obywateli polskich o zakończenie dyskryminacji dzieci?
  2. Co z deklaracją Ministra z 22 stycznia – o zakończeniu dyskryminacji dzieci?
  3. Co z setkami nauczycieli germanistów, którzy z dnia na dzień stracili pracę?
  4. Dlaczego 50 tysięcy dzieci, obywateli polskich, jest w polskim systemie oświaty dyskryminowanych ze względów narodowych?
  5. Co z pracą i przyszłością młodych, którym odbiera się prawo do edukacji?

22 stycznia Minister Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, Posłanki PiS Violetta Porowska oraz Katarzyna Czochara, szef Mniejszości Niemieckiej Rafał Bartek, poseł Ryszard Galla oraz wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Rafał Bartek mówił podczas konferencji prasowej 8 marca 2023 w Opolu:

Na spotkaniu otrzymaliśmy przyrzeczenie, że w tym semestrze haniebne rozporządzenie dyskryminujące 50 tys. dzieci z mniejszości niemieckiej zostanie uchylone. Nie widzimy żadnych ruchów ze strony Ministerstwa, a decyzje o kształcie przyszłego roku szkolnego muszą być podjęte teraz. To wynika z harmonogramu przygotowań do roku szkolnego. Apelujemy do Pana Ministra, aby dotrzymał słowa i traktował równo wszystkich obywateli Polski”.

Pytania do Ministra Czarnka w formie plakatu już pojawiły się w siedzibach oraz w mediach społecznościowych organizacji mniejszości niemieckiej.

Skip to content