Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania: z niepokojem, lecz bez interwencji

Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania: z niepokojem, lecz bez interwencji

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce nie ustaje w wysiłkach na rzecz przywrócenia pełnej kwoty subwencji na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Stanowisko ZNSSK w Polsce wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej z dnia 7 lutego 2022 r. trafiło również do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, pani Anny Schmidt. 2 marca br. otrzymaliśmy odpowiedź; pani Pełnomocnik wyraża w niej wprawdzie swój niepokój w związku z podjętymi przez MEiN działaniami, nie proponuje jednak żadnych konkretnych rozwiązań.

Z treścią pisma zapoznać się można TUTAJ. Przygotowujemy nasze stanowisko w tej sprawie.

Mit Besorgnis, aber ohne Lösungsvorschläge / z niepokojem, lecz bez rozwiązań

Skip to content