Logo
Wydrukuj tę stronę

Nasz Heimat 100 lat temu

"»Wielka Wojna« odcisnęła swoje piętno również na życiu codziennym naszych przodków. Mimo, że działania wojenne w latach 1914–1918 nie były prowadzone na obszarze Śląska, mieszkańcy doświadczyli traumatycznych skutków wojny totalnej, bez względu na środowisko społeczne, z którego się wywodzili i tożsamość narodową”.

Tymi słowami zaczyna się pierwszy wpis z serii „Nasz Heimat 100 lat temu”, publikowanej na stronie DFK Guttentag i tematyzującej osadzone w historycznym kontekście wydarzenia roku 1921. Krótkie, opatrzone fotografiami i wycinkami z ówczesnej prasy teksty ukazują się od końca lutego; materiałów, według autorów, starczyć ma jeszcze na długie miesiące.

W jednym z kolejnych fragmentów czytamy:

„Choć Wielka Wojna się skończyła, na Górnym Śląsku pokój nie zapanował. Na arenie międzynarodowej podejmowano problem przynależności państwowej regionu. Upadek monarchii Habsburgów i Hohenzollernów przyczynił się do odrodzenia Polski. Politycy polscy na forum międzynarodowym przedstawiali swe roszczenia terytorialne wobec Śląska. W Reichstagu poseł Wojciech Korfanty domagał się zwrotu Polsce całej Rejencji Opolskiej. Nowoczesny górnośląski przemysł był bardzo potrzebny rolniczej, słabej gospodarczo Polsce. Aby zapobiec niekorzystnym dla Śląska rozwiązaniom, niektórzy politycy śląscy wzywali do utworzenia Państwa Górnośląskiego na wzór Szwajcarii, w którym wszystkie grupy językowe byłyby równouprawnione. (…)”

Główny autor tekstów, Paweł Mrozek, lokalną historię Dobrodzienia osadza na tle historii powszechnej – możemy zatem spodziewać się informacji o najważniejszych faktach historycznych, jakie miały wpływ na losy miejscowości: działaniach zbrojnych, walkach powstańczych w Dobrodzieniu jak i w okolicznych wioskach.

„Zaraz po zakończeniu powstań i po wytyczeniu nowej granicy Dobrodzień staje się najmniejszym w Rzeszy powiatem. Następuje wtedy jego gwałtowny rozwój: powstają nowe urzędy, budowle o charakterze użytkowym i mieszkalnym” wspomina autor. Teksty mają sięgać aż do końca lat 30.  

Być może efektem końcowym będzie album, skupiający się na okresie 1918-1938, zawierający – obok informacji historycznych – również wspomnienia mieszkańców. „Jestem otwarty na osoby, chcące podzielić się pamiątkami bądź historiami rodzinnymi” – wspomina.

Dotychczas opracowane przez siebie materiały mieszkający w Dobrodzieniu od lat autor prezentuje na stronie dobrodzien.art. „Trudno mówić o sztuce, nie mówiąc o historii powszechnej” – uzasadnia swoje zainteresowania związany z historią sztuki nauczyciel sztuki.

Wspomniane w tekście wpisy śledzić można na stronie DFK Guttentag. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

Ostatnio zmieniany czwartek, 11 marzec 2021 14:31
© 2017 Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen. Alle Rechte vorbehalten. Entworfen von VdG