Log in

Zarząd i Zjazd Delegatów ZNSSK

Zjazd delegatów jest najwyższym organem ZNSSK. Między posiedzeniami Zjazdu o bieżących sprawach decyduje Zarząd Związku.

Zgodnie ze statutem ZNSSK Członkowie Zarządu są wybierani z delegatów organizacji regionalnych. W ośmioosobowym zarządzie ZNSSK zasiadają w chwili obecnej (od lewej):

 • Damian Stefaniak
 • Maria Neumann
 • Michał Schlueter (Wiceprzewodniczący Zarządu)
 • Bernard Gaida (Przewodniczący Zarządu)
 • Rafał Bartek (Wiceprzewodniczący Zarządu)
 • Peter Jeske
 • Waldemar Świerczek
 • Marcin Lippa (Wiceprzewodniczący Zarządu)

Skład Komisji Rewizyjnej Związku przedstawia się następująco:

 • Józef Swaczyna
 • Henryk Hoch
 • Agnieszka Dłociok
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 marzec 2019 15:26