Log in

Przypomniany post

„Nie chcemy was tutaj” to tytuł posta, jaki 2 maja w mediach społecznościowych opublikował Lucjan Dzumla, który to post spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i rozchodził się po internecie w szybkim tempie. To znak, że z jego treścią utożsamiało się wielu użytkowników, wielu Ślązaków, zwłaszcza tych opcji niemieckiej, ale także wielu Polaków z otwartą tożsamością.

Post był reakcją na państwowe obchody wybuchu III powstania śląskiego na Górze św. Anny, które autor scharakteryzował następująco: „Wielu Ślązaków i Ślązaczek przeżywa w tych dniach gorzkie chwile (…), bo mają świadomość, że ich przodkowie wtedy walczyli w obronie swojej niemieckiej ojczyzny. A to traktowane jest do dzisiaj jako nikczemność i zachowanie godne wyłącznie potępienia. Walczyć można o ojczyznę tylko wtedy, jeżeli jest nią Polska”. Autor pisze dalej, że do tych ludzi władza „obróciła się ostentacyjnie plecami, dając wyraźnie do zrozumienia: «Nie chcemy was tu. Nie jesteście tu mile widziani»”.

Ten tekst, a właściwie jego tytuł, przypomniał mi się w momencie, gdy przeczytałem, że minister od edukacji Przemysław Czarnek planuje zmiany w nadzorze pedagogicznym, by chronić dzieci przed niepożądanymi wpływami na terenie szkół, a jednym z przykładów takich działań jest powiązanie nauki języka niemieckiego z nauką o niemieckiej historii Śląska. I nie chodzi już tylko o to, że każda historia Śląska musi tego nauczać, bo to fakt, ale także o to, że istnieje cały szereg praw, dokumentów i tradycji, z którymi ta wypowiedź jest sprzeczna.

Jednym z pierwszych jest traktat dobrosąsiedzki z Niemcami, który w par. 21 mówiącym o mniejszości niemieckiej stanowi, że należy uwzględniać jej historię i kulturę „w związku z nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych”. Nauczanie i języka, i historii regionów zamieszkanych przez mniejszości narodowe jest gwarantowane w ustawie o mniejszościach narodowych, w ratyfikowanych dokumentach Rady Europy i wielu innych. Jeśli więc ktoś uważa, że naganne jest uczenie niemieckiej historii Śląska, to znaczy, że kwestionuje dorobek prawny RP, ale także, że nie chce tutaj rdzennych mieszkańców, których pochodzenie w niemieckiej historii Śląska jest zakorzenione. Że „nie jesteśmy mile widziani”.

Bernard Gaida

  • Dział: Blogi

Odpowiedź Sekretarza Generalnego Rady Europy nt. nauczania języka niemieckiego w Polsce

09 stycznia br. przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida zwrócił się z pismem do Sekretarza Generalnego Mariji Pejčinović Burić Rady Europy, dotyczącym zakazu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako języka obcego w Polsce. W ubiegłym tygodniu (19.03.2020) otrzymaliśmy odpowiedź, którą publikujemy poniżej wraz z tłumaczeniem. 

Pismo Rada Europy pl 1

Pismo Rada Europy pl 2doc00905820200323093107 1

Tłumaczenie z języka angielskiego

Rada Europy

Sekretarz Generalny

Strasburg, dnia 09 marca 2020 r.

Szanowny Przewodniczący,

     Dziękuję za pismo z dnia 09 stycznia dotyczące nauczania języka niemieckiego w Polsce.

     Kopia Pańskiego pisma została przekazana do Sekretariatów: Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

     Informacje, które Pan przekazuje, są na czasie, ponieważ Komitet Ekspertów do spraw Karty języków monitoruje obecnie przestrzeganie przepisów Karty języków przez Polskę.

     Ponadto, jak Panu zapewne wiadomo, ostatnia opinia odnośnie Polski Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej, opublikowana dnia 23 stycznia 2020 r., odnotowała zmiany, które opisuje Pan w piśmie, i wydała władzom polskim zalecenie w tym względzie (art. 152-153 i 155). Treść opinii jest dostępna na stronie:

https://rm.coe.int/4th-op-poland-en/1680993391.

W związku z tym, na tym etapie nie przewiduję uciekania się do moich uprawnień w myśl art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Z poważaniem

podp. /-/

Marija Pejčinowić Burić

Pan Bernard Gaida

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych

w Polsce

ul. J.Słowackiego 10

PL-45-364 Opole

Subskrybuj to źródło RSS