Log in

Zjazd delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

Zjazd delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Quelle: BJDM

24 czerwca 2018 r. w Chrząstowicach odbył się Zjazd Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej na którym został wybrany nowy zarząd oraz podjęto uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie.

ZMMN to związek istniejący już od 1992 r., który zrzesza pod swoimi skrzydłami młodzież. Poprzez różnego rodzaju projekty Związek kształtuje tożsamość niemiecką, uczy tolerancji, jednocześnie tworząc możliwości rozwoju dla młodych ludzi i rozwija współpracę polsko-niemiecką. Najważniejszymi celami Związku jest umacnianie przyjaznych stosunków młodzieży niemieckiej i polskiej, publiczne reprezentowanie interesów młodzieży oraz pielęgnowanie i popularyzowanie języka niemieckiego, tradycji oraz dorobku kulturalnego Niemiec.

Podczas tegorocznego Zjazdu Delegatów ZMMN  wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli (na zdjęciu od lewej):

Marek Tylikowski, Sekretarz
Tomasz Polednia , Członek Zarządu
Oskar Zgonina, Wiceprzewodniczący
Katrin Koschny, Przewodnicząca
René Wodarz, Skarbnik
Melania Smykala, Wiceprzewodnicząca
Florian Sowa, Członek Zarządu

Nowo wybranemu Zarządowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Ostatnio zmieniany wtorek, 26 czerwiec 2018 14:34