Log in

Wniosek

Zorganizowanie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości wymaga złożenia przez rodzica wniosku do dyrektora placówki o objęcie dziecka takim nauczaniem. Wniosek o zorganizowanie nauki języka niemieckiego w szkole lub przedszkolu może być napisany przez rodzica odręcznie. Ustawodawca nie określił wzoru takiego dokumentu. Ważne jest jednak, aby zawierał on następujące dane: 

  • dane rodzica 
  • data złożenia wniosku 
  • prośba o zorganizowanie dla dziecka nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 

Na naszej stronie prezentujemy przykładowy formularz, którym można się posłużyć, składając wniosek
do dyrektora szkoły lub przedszkola (
Pobierz wniosek w formacie PDF).

Wniosek należy złożyć u dyrektora placówki przy zapisywaniu dziecka do szkoły lub przedszkola. Można
to zrobić również w trakcie nauki w szkole, ale ważne jest, aby wniosek był złożony do 30 kwietnia. Przy odpowiedniej liczbie wniosków dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania nauki języka niemieckiego od 1 września najbliższego roku szkolnego.
 

Drogi Rodzicu, pamiętaj! Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki
w szkole czy przedszkolu. Nie trzeba składać go ponownie co roku. Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia,
ani obywatelstwa. Wniosek jest jedynie wyrażeniem woli rodzica i podlega ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Ostatnio zmieniany środa, 02 listopad 2016 11:07