Log in

Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów

Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów VdG

Ministerstwo Edukacji Narodowej wypowiedziało się w kwestii związanej z dopuszczalnym nazewnictwem na świadectwach przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów:

  • Język mniejszości narodowej

Zarówno nazwa język niemieckiej mniejszości narodowej jak i określenie język mniejszości narodowej – niemiecki są zgodne z przepisami rozporządzenia.

  • Historia i kultura mniejszości narodowej

Podobnie określenia historia i kultura niemieckiej mniejszości narodowej oraz historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej odpowiadają wytycznym prawnym.

Reasumując oznacza to, że obie formy wpisów na świadectwie są dozwolone.

Z tym tematem powiązane artykuły: Wpisy na świadectwie oraz Oficjalne pismo MEN ws. wpisów na świadectwie.

Nazwy przedmiotów na świadectwie 1

Download: