Log in

Kalendarz szkoleń dla nauczycieli

Poniższy kalendarz powstaje na bieżąco w ramach współpracy organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli tworzącymi oferty szkoleniowe skierowane do nauczycieli języka niemieckiego.

Doskonalenie nauczycieli

Jakość nauczania języka niemieckiego jest nieoderwalnie związana z umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia języka mniejszości lub własnej historii i kultury. Wszystkie niezbędne do zawodu kompetencje nauczyciel powinien nabyć w trakcie swoich studiów. Mogą i powinnny one jednak być sukcesywnie uzupełniane w trakcie pracy zawodowej, tworząc niezbędne w tym zawodzie doświadczenie i wzbogacając warsztat pracy nauczyciela.

Subskrybuj to źródło RSS