Log in

"Niko 2" mit Zulassung des Bildungsministeriums

Das Bildungsministerium (MEN) hat den zweiten Teil der Niko-Reihe für den Deutschunterricht in den Schulen zugelassen. Niko 2 ist ein Lehrbuch für Deutsch als Minderheitensprache für die zweite Klasse der Grundschule. Ab September kann es im Deutschunterricht eingesetzt werden.

Język mniejszości: Ile jeszcze trzeba czekać na nowe prawo?

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Rozporządzenie to określa m.in. wymogi stawiane arkuszom organizacyjnym szkół i przedszkoli - dokumentom, które dokładnie opisują plany organizacji nauczania w najbliższym roku szkolnym.
Subskrybuj to źródło RSS