Log in

W expose marszałka także o działaniach na rzecz zachowania tożsamości kulturowej i językowej regionu

W expose marszałka także o działaniach na rzecz zachowania tożsamości kulturowej i językowej regionu Foto: opolskie.pl

W wtorek, 18.12.2018r. odbyła się druga a zarazem ostatnia sesja Sejmiku kadencji 2018-2023 w tym roku. W programie sesji znalazło się przede wszystkim przemówienie marszałka o zamierzeniach i kierunkach działania na tę kadencję które są niezwykle ważna dla przyszłości regionu oraz podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

To wielka odpowiedzialność, by tak zaplanować zadania, aby spełniły oczekiwania mieszkańców i byśmy je w pełni mogli zrealizować.  W imieniu całego zarządu województwa zapewniam, że zrobię wszystko, żeby tych oczekiwań mieszkańców nie zawieść. Żeby się to udało, konieczna jest  dobra współpraca – nas wszystkich na tej sali, ale także nas wszystkich tutaj w regionie i z władzami centralnymi – mówił marszałek. W najważniejszych planach na najbliższe lata wymienił wszystkie dziedziny życia – od gospodarki i rynku pracy, transportu, edukacji, kultury i sportu, rozwoju wsi czy ochrony środowiska, aż po działania aktywizujące mieszkańców, nastawione na współpracę wszystkich środowisk w regionie. Na koniec marszałek przypomniał, że rok 2019 to  jubileusz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. – Naszym zadaniem będzie pokazanie, że przez te 15 lat staliśmy się ogromnym beneficjentem bycia w strukturach unijnych. A świadczą o tym milionowe inwestycje, z których każdy z nas korzysta na co dzień, ale i wiele cennych inicjatyw, w których możemy uczestniczyć. To koronny dowód na to, że miejsce Polski i województwa opolskiego jest właśnie tu, w rodzinie państw europejskich – mówił marszałek w swoim Expose.

Choć najważniejszym fragmentem tego Expose z punktu widzenia mniejszości niemieckiej jest „Bogactwem naszego województwa jest wielokulturowość jego mieszkańców i na tę cechę będziemy stawiać. Utworzymy centrum dokumentacyjno – wystawiennicze, prezentujące historię i dziedzictwo kulturowe społeczności województwa o różnym pochodzeniu regionalnym, o różnych korzeniach.” Marszałek zapewnił także, że będzie nadal wspierał dwujęzyczne polsko-niemieckie kształcenie na wszystkich etapach edukacji

Kolejnym punktem podczas sesji był budżet na rok 2019.  Podczas prezentowania projekt budżetu, Marszałek podziękował za merytoryczną współpracę nad projektem budżetu wszystkim radnym. W budżecie na 2019 rok dochody województwa zaplanowano na ponad 562 miliony złotych a wydatki na ponad 570 milionów złotych. Budżet przewiduje także zmniejszenie zadłużenia województwa do kwoty 98,85 miliona złotych – jeszcze kilka lat temu te zadłużenie przekraczało kwotę 200 milionów złotych...

Ostatnio zmieniany środa, 19 grudzień 2018 15:07