Log in

Tom V "Studiów Politologicznych"

Tom V "Studiów Politologicznych" VdG in Polen

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dziękuje przewodniczącemu ZNSSK, Bernardowi Gaidzie za współpracę, dzięki której mógł powstać V tom Studiów Politologicznych Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka-historia-nauka. Tom został wydany pod redakcją Editor-in Chief Arkadiusz Żukowski w Olsztynie 2018 roku. Na tom V „Studiów Politologicznych” składają się głównie teksty, których autorzy starali się podsumować relacje polsko-niemieckie, m.in. w obszarach polityki, historii i nauki.

Tom V podobnie jak poprzedni IV poświęcony został jubileuszowi Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, tym razem jest to 25 rocznica podpisania Traktatu. Niniejszy tom jest pokłosiem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w Olsztynie w dniach 19-21 czerwca 2016 roku. W odróżnieniu od poprzedniej konferencji i poprzedniego tomu „Studiów Politologicznych”, znacznie poszerzona została perspektywa obejmująca głównie kwestie mniejszości niemieckiej w skali kraju oraz kwestie społeczności polskiej w Niemczech.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 marzec 2019 08:43