Log in

Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęcone "VI Raportowi dot. sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce."

Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęcone "VI Raportowi dot. sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce." Foto: Bernard Gaida

7 stycznia 2020 r. Pan Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Pan Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, uczestniczyli w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która odbyła się w gmachu Sejmu w Warszawie.

Podczas obrad rozpatrzona została informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w świetle „VI Raportu dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2018 r.”

Niniejszy raport odnosi się do roku 2017, który jest przestarzały, na co wszyscy dyskutanci, łącznie z Panem Gaidą zwrócili uwagę, że zajmują się „historycznym raportem”. Przewodniczacy Związku, wspomniał, ( i to zostało przyjęte jako postulat do następnego raportu) że raport ten odnosi się wyłącznie do przepisu prawa wewnętrznego, w ogóle nie odnosi się do ratyfikowanych przez Polskę dwóch bardzo ważnych dokumentów, czyli:

  • Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych,
  • oraz konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Pan Bernard Gaida zgłosił postulat, że taki raport nie może tego pomijać, ponieważ te dwa dokumenty są wzorem, do którego Polska zadeklarowała się, że dąży. Przewodniczący Związku napomknął na to, że wszystkie do tej pory raporty Rady Europy, np. na temat edukacji dla Mniejszości Niemieckiej są negatywne i jeśli są pomijane, to nie widać tej negatywnej oceny.

Postulat został przyjęty przez Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Panią Wandę Nowicką oraz przez obecnych przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczący Związku wraz z posłem RP Ryszardem Gallą zabrali głos w sprawie dotyczącej problemu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w klasach VII i VIII szkół podstawowych, która jest drastyczna, wręcz dramatyczna. Nie wynika ona ze starego raportu (z 2017 roku), lecz jest ona nowa i dlatego obaj Panowie krytykowali w niej to, że zbyt późno raport ten trafił na posiedzeniu Komisji, co również zostało skrytykowane przez Przewodniczącą Komisji. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnili, że w najbliższym czasie pojawi się kolejny raport.

Na posiedzeniu również uczestniczyli przedstawiciele mniejszości romskiej, słowackiej, żydowskiej i niemieckiej.

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń, Pan Bernard Gaida dodał: „Mnie osobiście zmartwiła frekwencja posłów, bo posłów na posiedzeniu tej komisji naliczyłem jedynie siedmiu lub ośmiu, więc jakby poziom zainteresowania tym raportem ze strony posłów był słaby, a nawet bardzo słaby. Co prawda trzeba powiedzieć, że to było pierwsze posiedzenie po przerwie świątecznej. Krytycznie oceniam frekwencję i brak zainteresowania posłów tym tematem.”

Posiedzenie odbyło się w 15. rocznicę uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

81656566 1007402036292246 1360245387075518464 n

Foto: Bernard Gaida

Ostatnio zmieniany piątek, 10 styczeń 2020 10:11