Log in

Komisja Finansów zakłada plan finansowy na rok 2021

  • Napisane przez Sabina Zimerman
  • Dział: Polityka
Quelle: BMI Quelle: BMI

Dotarła do nas pozytywna informacja Komisji Finansów niemieckiego Bundestagu. Dzięki działaniom Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych prof. Bernda Fabritiusa, możliwe będzie zwiększenie środków finansowych dla mniejszości niemieckich o prawie 3,4 mln Euro. Finansowanie planowane jest również dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Z tych dodatkowych środków maja zostać sfinansowane m.in. remonty istniejących budynków szkolnych, które są sponsorowane przez stowarzyszenia mniejszości niemieckiej. Dalsze wsparcie ma dotyczyć edukacji językowej w przestrzeni pozaszkolnej dla mniejszości niemieckiej w Polsce, będzie związane z utworzeniem Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Mniejszości Niemieckiej jak i z rozwojem Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

Haushaltsausschuss beschließt Finanzplanung 2021