Log in

Coraz większe poparcie dla naszej inicjatywy MSPI

Europejska inicjatywa Minority Safepack (MSPI), której celem jest podniesienie części kompetencji w zakresie  praw mniejszości narodowych i etnicznych na poziom Unii Europejskiej została w 2018 r. z sukcesem zarejestrowana w Komisji Europejskiej i czeka teraz na ostateczną decyzję. Inicjatorem tej próby poprawy sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Unii Europejskiej jest FUEN (Federal Union European Nationalities), którego członkiem jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG). W Polsce tą kampanię właśnie koordynował VdG. W 2018 udało się w Polsce zebrać 26884 podpisów poparcia, z czego znakomita większość (bo 21605 podpisów) pochodziło z szeregów samej mniejszości niemieckiej, która żywotnie jest zainteresowana poprawą sytuacji w zakresie oświaty, mediów, wsparcia unijnego itd. Wraz z tymi podpisami udało się w skali całej UE zebrać znacznie ponad milion niezbędnych podpisów.

W międzyczasie odbyły się już w Parlamencie Europejskim dwa publiczne wysłuchania na temat MSPI a także w poszczególnych krajach członkowskich inicjatywa ta zdobywa coraz większe wsparcie. Np. w Niemczech tamtejszy parlament kilka tygodni temu przyjął stosowną uchwałę popierającą postulaty zawarte w MSPI i nawołującą rząd federalny do podjęcia kroków ws. jej realizacji.

Jako współinicjatora MSPI cieszy nas bardzo, że , także niektórzy polscy politycy zauważyli wagę tej inicjatywy obywatelskiej i jednoznacznie, jak np. europoseł Łukasz Kohut, wspierają ją na arenie Parlamentu Europejskiego. W czwartek 17.12.2020 rezolucję wzywającą Komisję Europejską do podjęcia prac nad sama inicjatywą MSPI poparło 524 deputowanych na 694 oddanych głosów. To bardzo ważne, gdyż już w styczniu Komisja Europejska podejmie decyzję co do ewentualnego procedowania tej inicjatywy. Liczymy na to, iż ten wysiłek Niemców w Polsce oraz tych, którzy byli gotowi nas wtedy poprzeć nie pójdzie na marne.

Dziękujemy więc za każde wsparcie i liczymy na kolejną pomoc na drodze do zakotwiczenia praw mniejszości narodowych i etnicznych także na poziomie prawodawstwa unijnego.

Dla przypomnienia poniżej znajdą Państwo linki do szeregu artykułów o samej inicjatywie oraz dotychczasowych staraniach na rzecz jej realizacji:

https://vdg.pl/pl/component/phocadownload/category/4-wahlpruefsteine

https://vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/vdg/item/4488-milion-podpisow-dla-mniejszosci-w-europie

http://wochenblatt.pl/die-million-ist-zu-knacken/

http://wochenblatt.pl/abgeordnete-unterstutzen-das-minority-safepack-poslowie-wspieraja-minority-safepack/

http://wochenblatt.pl/marszalek-wspiera-minority-safepack-woiwodschaftsmarschall-unterstutzt-die-minority-safepack-initiative/

http://wochenblatt.pl/der-bjdm-wirbt-fur-die-minority-safepack-initiative/

http://wochenblatt.pl/auf-der-letzten-zielgeraden/

https://vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/polityka/item/4674-wir-haben-die-million-wir-haben-die-antworten-feier-des-erfolgs-der-minority-safepack-initiative-auf-dem-fuen-kongress

https://vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/vdg/item/4705-certyfikat-waznosci-podpisow-zebranych-w-polsce-w-ramach-mspi

https://vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/polityka/item/5315-hartmut-koschyk-unterstuetzt-minority-safepack

http://wochenblatt.pl/bundestag-spricht-sich-unisono-fur-eine-starkung-der-minderheitenrechte-aus/

Ostatnio zmieniany piątek, 18 grudzień 2020 17:05