Log in

Nowe regulacje w ustawie o obywatelstwie

Neues Staatsangehörigkeitsrecht ist am 20. August 2021 in Kraft getreten / Nowa ustawa o obywatelstwie weszła w życie 20 sierpnia 2021. Foto: Ute Grabowsky/photothek.net Neues Staatsangehörigkeitsrecht ist am 20. August 2021 in Kraft getreten / Nowa ustawa o obywatelstwie weszła w życie 20 sierpnia 2021. Foto: Ute Grabowsky/photothek.net
Czwarta ustawa zmieniająca ustawę o obywatelstwie państwowym wprowadza m.in. nowe uprawnienie naturalizacyjne dla osób prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny i ich potomków, a także nowe kompleksowe dziesięcioletnie prawo do oświadczenia, które ma na celu zadośćuczynienie wcześniejszym przepisom dyskryminującym ze względu na płeć.
 
Dzieci rodziców niemieckich, które z powodu dyskryminacji ze względu na płeć zostały pozbawione możliwości nabycia obywatelstwa niemieckiego przy urodzeniu, mogą pod pewnymi warunkami uzyskać obywatelstwo niemieckie poprzez złożenie zwykłego oświadczenia.
 
Do grupy beneficjentów należą następujące osoby urodzone po 23 maja 1949 r.:
 
1. Dzieci obywateli Niemiec, które nie nabyły obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie (dzieci urodzone przed 1 stycznia 1975 r. w związku małżeńskim, w których matka była Niemką i których ojciec był cudzoziemcem oraz dzieci pozamałżeńskie urodzone przed 01.07.1993 r., których ojciec był Niemcem i których matka była cudzoziemką),
2. Dzieci urodzone przez matkę, która utraciła obywatelstwo niemieckie poprzez małżeństwo z obcokrajowcem przed urodzeniem dziecka zgodnie z § 17 nr 6 RuStAG a.F. przed 01.04.1953 r,
3. Dzieci, które przed 01.04.1953 r. utraciły obywatelstwo niemieckie nabyte przez urodzenie w drodze legitymacji przez cudzoziemca i obowiązujące według prawa niemieckiego zgodnie z § 17 nr 5 RuStAG a.F. oraz
4. Potomstwo dzieci według numerów od 1 do 3.
 
Zgłoszenie można przesłać pocztą do BVA; dalsze informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć TUTAJ.
Dalsze informacje na temat czwartej ustawy o zmianie obywatelstwa (4. StAGÄndG) znajdują się TUTAJ.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Federalnym Urzędem Administracji (BVA).
 
Ostatnio zmieniany wtorek, 07 wrzesień 2021 10:52