Log in

Rzecznik Praw Obywatelskich: Ograniczanie wydatków budżetu – nie kosztem nauczania języka mniejszości narodowych

Foto: Pixabay Foto: Pixabay

23 grudnia 2021 r. wspólnie z przewodniczącymi VdG TSKN w Opolu poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla wystąpił z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w sprawie obniżenia przez Sejm części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 39 milionów 800 tysięcy złotych, które ma dotyczyć zmniejszenia finansowania nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W piśmie tym zwrócili się do Pana Rzecznika z prośbą o podjęcie interwencji we właściwych organach. W odpowiedzi RPO wystąpił z odpowiednim pismem do premiera Mateusza Morawieckiego i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego:

"Jako Rzecznik Praw Obywatelskich nie mogę zgodzić się na to, aby ograniczanie wydatków odbywało się kosztem społeczności lub grup, które i tak często doświadczają marginalizacji w różnych sferach życia społecznego czy kulturalnego, i do których wspierania instytucje państwowe są w sposób szczególny zobowiązane" pisze Marcin Wiącek.

Dalej w oświadczeniu czytamy: "Konsekwencją może być także pogorszenie sytuacji prawnej wszystkich grup mniejszościowych o których mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Chodzi o obywateli polskich należących do mniejszości: białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, słowackiej, romskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim."

Zgodnie z Konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych z 1995 r. Polska jest zobowiązana do wspierania i tworzenia warunków koniecznych do utrzymywania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości narodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów ich tożsamości. Chodzi m.in. o uznanie prawa każdej osoby z mniejszości narodowej do nauki jej języka. Jakiekolwiek braki skutecznego egzekwowania tych uprawnień mogą świadczyć o naruszaniu przez Polskę zobowiązań Konwencji.

"Doceniając także dotychczasowy wysiłek podległych Panu Premierowi organów i instytucji, liczę również na bardziej zdecydowane kroki w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce", podkreśla RPO.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich TUTAJ. 11 stycznia 2022 ustawą budżetową na 2022 r. ma się zająć Senat.  

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 styczeń 2022 14:23