Log in

Komisja Finansów zakłada plan finansowy na rok 2021

Dotarła do nas pozytywna informacja Komisji Finansów niemieckiego Bundestagu. Dzięki działaniom Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych prof. Bernda Fabritiusa, możliwe będzie zwiększenie środków finansowych dla mniejszości niemieckich o prawie 3,4 mln Euro. Finansowanie planowane jest również dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Z tych dodatkowych środków maja zostać sfinansowane m.in. remonty istniejących budynków szkolnych, które są sponsorowane przez stowarzyszenia mniejszości niemieckiej. Dalsze wsparcie ma dotyczyć edukacji językowej w przestrzeni pozaszkolnej dla mniejszości niemieckiej w Polsce, będzie związane z utworzeniem Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Mniejszości Niemieckiej jak i z rozwojem Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

Haushaltsausschuss beschließt Finanzplanung 2021

Związek otrzymał słowa podziękowania za społeczne zaangażowanie na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej

W ubiegły piątek odbyło się 51. Zjazd Delegatów ZNSSK na Górze Św. Anny. Wśród licznych delegatów i gości został omówiony miniony rok 2019 oraz zostały ustalone plany na przyszłość. Ponadto zostały przyjęty trzy nowe organizacje członkowskie. Na 51. Zjeździe Delegatów ZNSSK zostały odczytane pozdrowienia m.in. Prof. Dr. Bernda Fabritiusa - Pełnomocnika Rządu RFN ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Wysiedleńców oraz Ambasadora RFN w Polsce - Dr. Arndta Freytag von Loringhoven, w których podkreślono dobrą współpracę ze ZNSSK. „Dziś Związek pełni rolę pośrednika między obiema kulturami i jest ważnym partnerem do rozmów z instytucjami zarówno niemieckimi jak i polskimi. Rząd Federalny ceni Związek, jako bardzo rzetelnego i kompetentnego partnera do współpracy ”. Ponadto przeczytano pozdrowienia od Podsekretarza Stanu MSWiA Błażeja Pobożego oraz Posła na Sejm RP Ryszarda Galli. Związek otrzymał słowa podziękowania za wysiłek oraz społeczne zaangażowanie na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej, w tym trudnym dla nas czasie.

Pliki do pobrania: 

  • Dział: VdG

12 Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej „Mniejszości Narodowe w Rzeczypospolitej”

W dniach 19-20 października 2019 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie odbył się 12-sty Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej dla przedstawicieli polskich samorządów i wschodniopruskich wspólnot.

Od prawie dwóch dekad Ziomkostwo Prus Wschodnich organizuje Kongresy Polityki Komunalnej, które przyczyniły się do dalszego pogłębienia współpracy pomiędzy polskimi starostami i burmistrzami w województwie warmińsko-mazurskim, a Wspólnotami Byłych Mieszkańców Prus Wschodnich.

W 2019 roku mija trzydzieści lat od upadku „żelaznej kurtyny”. Dopiero ta zmiana polityczna dała mniejszościom narodowym z państw Europy Środkowowschodniej możliwość organizowania się i działania. Z tego powodu olsztyński kongres jest poświęcony tematowi „Mniejszości Narodowych w Rzeczpospolitej Polskiej”.

Kongres został oficjalnie otwarty przez Przewodniczącego Ziomkostwa Prus Wschodnich (Landsmannschaft Ostpreußen) Stephana Grigat, który opowiedział o funkcji jaką pełni Ziomkostwo Prus Wschodnich.

Poseł na Sejm RP, Ryszard Galla przedstawił sytuacje mniejszości niemieckiej na poziomie regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Pani Renata Trischler, koordynatorka Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckiej (AGDM) poinformowała o zadaniach oraz działalności Grupy Roboczych Mniejszości Niemieckiej.

Po raz pierwszy w kongresie wziął udział przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, Pan Stefan Migus jako Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce wygłosił swój referat pt. „Sytuacja i perspektywa mniejszości ukraińskiej w województwie warmińsko-mazurskim.

Prof. Dr. Bernd Fabritius, Pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców poinformował oraz zakończył niniejszy kongres swoim odczytem pt. „Republika Federalna Niemiec jako partner Mniejszości Niemieckiej w Polsce.”

W trakcie swojego pobytu w Olsztynie Prof. Dr. Fabritius odwiedził siedzibę Związku Stowarzyszeń Niemieckiech Warmii i Mazur oraz Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie. 21 października odbyły się jego polityczne spotkania z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z Komisją ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie odwiedził Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie, Dom Kopernika.

72722197 2763459867021195 7696030908473671680 n

73132817 2763596503674198 3619650484035387392 n

73242535 2763754906991691 1447931594009477120 n

72555491 2763744463659402 534722264415862784 n

72468717 2766296733404175 7976911027918864384 n

74632497 1745782045565448 1581941711880323072 oStephan Grigat, Jacek Piorunek, Jaroslaw Sloma, Bernd Fabritius, Ryszard Galla und Wiktor Marek Leyk na 12-stym Niemiecko-Polskim Kongresie Polityki Komunalnej.

72899510 2767933493240499 7897336549623201792 n72985539 2756517407701213 5650089560185503744 n

72627761 2756510687701885 1656808884544733184 n

Zdjęcia: Bernd Fabritius, Facebook; Landsmannschaft Ostpreußen Verbindungsbuero Allenstein, Facebook; Stephan Grigat, Facebook; LO Potrimpos, Facebook.

 

  • Dział: Regiony

Oficjalne zapytanie do Pana prof. dr Bernda Fabritius w sprawie zbyt długiego czasu oczekiwania na wznowienie obywatelstwa niemieckiego

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Pan Bernard Gaida zwrócił się z oficjalnym zapytaniem do Pana prof. dr Bernda Fabritius, pełnomocnika rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców. Pismo dotyczy zbyt długiego czasu oczekiwania na wznowienie obywatelstwa niemieckiego dla członków Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Poniżej zamieszczamy tekst pisma.

pismo123 1

  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS