Log in

Głos TSKN w sprawie pomnika bohaterów Powstań Śląskich w Opolu

W odpowiedzi na uchwałę rady miasta Opola o budowie pomnika bohaterów Powstań Śląskich zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim opublikował oficjalne stanowisko w tej sprawie:

Stanowisko Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w związku z uchwałą Rady Miasta Opola o budowie w Opolu pomnika bohaterów Powstań Śląskich

z dn. 30.03.2021 r.

W roku 2021 obchodzimy 100. rocznicę zorganizowania, zgodnie z wersalskim traktatem pokojowym, plebiscytu na Górnym Śląsku, wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego oraz 100. Rocznicę Bitwy o Górę św. Anny. Konsekwencją tych wydarzeń był historyczny podział Górnego Śląska, którego wschodnia część po podziale została przyznana Państwu Polskiemu. Prezydent Bronisław Komorowski na Górze św. Anny w 2011r. w 90. rocznicę III Powstania Śląskiego powiedział m.in.: „…składamy tutaj hołd heroizmowi powstańców, bez których Śląsk nie stałby się częścią Polski, ale szanujemy również wybory tych, którzy stanęli po drugiej stronie zmagań”. Prezydent w swym wystąpieniu sprzed 10 lat zwrócił też uwagę, że naprzeciw powstańców śląskich stanęli nie tylko niemieccy żołnierze, ale także inni Ślązacy, „ci, którzy czuli się Niemcami i chcieli, by Śląsk pozostał nadal częścią państwa niemieckiego”. I dalej: „nie zapominamy, że dramat tamtego czasu podzielił nie tylko śląskie wioski i miasta, ale także familoki a często i poszczególne śląskie rodziny”.

Mając w pamięci te słowa jak również postęp wiedzy i nauki, jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie analizy wydarzeń sprzed 100 lat, z zaskoczeniem przyjęliśmy inicjatywę Rady Miasta Opola i Prezydenta Opola, mającą na celu upamiętnienie „bohaterów Powstań Śląskich”, tj. ofiar tylko jednej strony konfliktu, i to na dodatek nie z terenu miasta Opola, tylko z terenu powiatu opolskiego, które administracyjnie miastu nie podlega. Wydawałoby się, że 100 lat od tamtych tragicznych wydarzeń jest wystarczającym okresem, aby móc uhonorować wszystkich, którym przyszło wówczas oddać życie i to niezależnie od narodowości. Region i samo miasto zamieszkują bowiem dzisiaj potomkowie obu stron tamtego historycznego konfliktu. Warto też przypomnieć, że to przecież właśnie na terenie miasta Opola, na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej, znajdują się groby poległych przed 100 laty żołnierzy sił alianckich (31 żołnierzy brytyjskich, którzy stracili swe życie w latach 1921-1922), którzy stacjonowali w Opolu. Samo miasto pełniło przed 100 laty istotną rolę w historii Europy, będąc siedzibą Międzysojuszniczej Komisji Administracyjnej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku, na której czele stał francuski generał Henri Le Rond. W naszej opinii to właśnie zapomniany i niestety mocno zaniedbany cmentarz przy ul. Wrocławskiej byłby, z perspektywy swej historii i osób tam pochowanych, bardzo dobrym i godnym miejscem upamiętniania wszystkich ofiar wydarzeń sprzed 100 lat. Fakt spoczywania tam żołnierzy brytyjskich jest też świadectwem międzynarodowego charakteru wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu na Górnym Śląsku. To właśnie Opole jako ówczesna stolica Rejencji Opolskiej odgrywała w tych wydarzeniach kluczową rolę. Może również okolice Placu Wolności, gdzie była siedziba Rejencji Opolskiej, a w której rezydowała właśnie Międzynarodowa Komisja i gdzie znajduje się obecnie skromne upamiętnienie postaci gen. Le Ronda, byłoby dobrym miejscem na pomnik 100-lecia Plebiscytu na Górnym Śląsku. To bowiem sam plebiscyt mający miejsce krótko po zakończeniu I wojny światowej był wielkim europejskim osiągnięciem arbitrażu międzynarodowego i wcieleniem w życie idei samostanowienia narodów.

W opinii zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, wznosząc aktualnie nowe upamiętnienia dotyczące tamtego okresu, powinno się pamiętać o wciąż aktualnym przesłaniu świętego Papieża Jana Pawła II, który podczas swego pobytu na Górze św. Anny w 1983 r. powiedział m.in.: „Ziemia ta bowiem wciąż potrzebuje wielorakiego pojednania”. W tym duchu apelujemy do Rady Miasta Opola o ponowną analizę przesłania, jakie będzie towarzyszyć nowo powstającemu upamiętnieniu.

Już w maju 2019 roku, w związku ze zbliżającymi się obchodami stulecia Powstań Śląskich, zgromadzenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce na górze św. Anny ogłosiło rezolucję w sprawie upamiętnienia tych wydarzeń. Pełna treść rezolucji TUTAJ.

Schlesien Journal 09.03.2021

Dziś zabierzemy Państwa w podróż w przeszłość. Odwiedzamy Opole, a dokładniej park na wyspie Bolko, który powstał w 1913 roku. "Austriacka Wiosna" rozpoczęła się w Opolu - zapraszamy na wystawę "Wiedeń z Galicji". Ponadto „Spacerownik” wydana ponownie została publikacja TSKN na Śląsku Opolskim. Zapraszamy również na niemieckojęzyczne drogi krzyżowe.

 • Dział: Video

Tajemnice śląskiej koronki - wystawa

Od 01.02.2021 do 27.02.2021 w Muzeum Śląska Opolskiego można zobaczyć wystawę "Tajemnice śląskiej koronki. Historia, tradycja, współczesność".

Na wystawie zobaczyć można dzieła wykonane ze śląskiej koronki klockowej i śląskiej koronki igiełkowej. Prezentowane obiekty pochodzą z czasu obejmującego ponad 100 lat.  Pochodzą z okresu od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Te ostatnie zostały wykonane w trakcie Letniej Akademii Śląskiej Koronki Klockowej w 2020 roku, której zajęcia odbywały się w siedzibie DFK Otmęt w Krapkowicach.

Wystawa towarzyszy prezentacji polskiego tłumaczenia książki autorstwa Giseli Graff-Höfgen „Śląskie koronki. Dokumentacja koronkarstwa klockowego i igiełkowego”. Bezpłatne egzemplarze książki dostępne są m.in. w kasie muzeum. Zapraszamy w godzinach funkcjonowania Muzeum.

Projekt realizuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim dzięki finansowemu wsparciu: Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2020 i Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Partnerzy projektu:
Muzeum Śląska Opolskiego
Śląskie Koło Koronki Klockowej

Więcej informacji na dedykowanej projektowi stronie internetowej

Źródło: https://skgd.pl/

Konkurs dla nauczycieli w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej

Szanowni Państwo, 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego z Krakowa ogłaszają konkurs dla nauczycieli historii, języka niemieckiego oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na opracowanie konspektów, nawiązujących do przełomu lat 80 i 90 XX w., a bazujących na zarchiwizowanych relacjach świadków.

Zapraszamy do udziału! 

Pliki do pobrania: 

 

haus 1Logo Goethe Institut

 

Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim

Schlesien Journal 05.05.2020

Dzisiaj w programie rozmowa z Zuzanną Donath-Kasiurą, zastępcą dyrektora biura TSKN na Śląsku Opolskim na temat pracy Towarzystwa w czasie pandemii. Portret zegarmistrza z Nakła koło Tarnowskich Gór Franciszka Wieganda.

 • Dział: Video

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

 
 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zaprasza w dniu 2 lutego 2020 (niedziela) na 
inauguracja uroczystości jubileuszowych z okazji 30-lecia działalności TSKN na Śląsku Opolskim.
 
Program:
 • 14.30 
 Złożenie kwiatów na grobach działaczy TSKN
Cmentarz Miejski, ul. Pow. Śląskich 1a, Olesno 46-300
 • 15.00 
Msza Święta, Kościół Bożego Ciała, ul. Pieloka 5, 46-300 Olesno
 • 16.30 
Dyskusja „Niemiecka kultura i język – wczoraj, dziś i jutro“, Miejski Dom Kultury, ul. Wielkie Przedmieście 31,
46-300 Olesno

Schlesien Journal 24.12.2019

TSKN na Śląsku Opolskim przygotował z dziećmi musical. Premiera odbyła się w Ozimku. Poza tym relacja z koncertu świątecznego TSKN na Śląsku Opolskim. DFK Opole zaprosiło na wykład o piernikach i wspólne dekorowanie pierników. Natomiast w Błotnicy Strzeleckiej odbył się konkurs kolęd w języku niemieckim.

 • Dział: Video

TSKN ZAINAUGUROWAŁO KAMPANIĘ WIZERUNKOWĄ „MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA MA WARTOŚĆ!/ DEUTSCHE MINDERHEIT HAT WERT!"

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zainaugurowało kampanię wizerunkowo-promocyjną Mniejszości Niemieckiej pt.: „Mniejszość Niemiecka ma wartość! / Deutsche Minderheit hat Wert!”. Najważniejsze cele kampanii są dwa. Pierwszym jest pokazanie, że bycie częścią społeczności mniejszościowej w Polsce ubogaca i że obudzenie w sobie silnej tożsamości narodowej jest wartościowe. Drugim wskazanie społeczności polskiej, że mamy jako mniejszość narodowa (niemiecka) dużo więcej cech wspólnych, łączących nas w codzienności niż różnic, które mogły by dzielić.

„Mniejszość to bogactwo” ten slogan często towarzyszy dyskusjom na temat mniejszości, ale codzienność w kraju w którym przyznawanie się do swych niemieckich korzeni było w całym okresie komunizmu zakazane, oczywistością nie jest. Obserwujemy, że świadomość tego kim jest mniejszość, co ją wyróżnia w społeczeństwie polskim, w tym również wśród  mieszkańców województwa opolskiego pozostaje na odczuwalnie niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł na wyjątkową kampanię, która przybliżając ciekawe postacie ze środowiska Mniejszości Niemieckiej, pokazuje, że bycie częścią społeczności mniejszości narodowej jest czymś wyjątkowym.

Główni bohaterowie kampanii to wartościowe i zaangażowane osoby, działające w ramach struktur TSKN. Są nimi:

 • Elisabeth Kampa – nauczycielka języka niemieckiego i opiekunka zespołu Wal-Nak,
 • Łukasz Jastrzembski – burmistrz gminy Leśnica,
 • Zuzanna Herud – wokalistka i germanistka,
 • diakon Marek Dziony – diakon stały i germanista,
 • Barbara Mientus – bibliotekarka i animatorka kultury,
 • Klaus Leschik – wieloletni aktywista Mniejszości Niemieckiej.

Osobom tym towarzyszą hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej: „Kultura ma wartość”, „Społeczeństwo ma wartość”, „Język ma wartość”, „Wiara ma wartość”, „Tradycja ma wartość”, „Wspólnota ma wartość”. Zestawienie haseł z osobami nie jest przypadkowym zabiegiem ponieważ nasi bohaterowie w swoich środowiskach utożsamiani są właśnie m. in z przedstawianymi wartościami.

W ramach kampanii „Mniejszość Niemiecka ma wartość” przewidziano kilka rodzajów działań. Te najbardziej widoczne to bilbordy, które stanęły w kilku miejscach województwa opolskiego m.in.: Opole, Krapkowice, Kędzierzyn, Olesno, Strzelce Opolskie. Ponadto zrealizowano poszerzone wywiady, które będą prezentowane w mediach społecznościowych w postaci krótkich filmów, a także część z tych wywiadów ukaże się w prasie. Materiały pojawią się również na stronie kampanii: www.MNmawartosc.skgd.pl.

Głównym działaniem kampanii na tym etapie jest także realizacja badań socjologicznych grupy mniejszości niemieckiej województwa opolskiego, które pomogą znaleźć odpowiedź na kluczowe dla nas pytania. Jaka jest dziś funkcja Mniejszość Niemiecka? Kim jesteśmy? Dlaczego warto dziś być mniejszością? Efektem tych badań będzie analiza środowiska mniejszości niemieckiej w postaci raportu, którego elementy wykorzystywane będą również w kampanii promującej.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Odpowiedzialnymi za poszczególne elementy kampanii są: realizacja filmów: Jakub Mickiewicz z zespołem, przeprowadzenie wywiadów i przygotowanie tekstów do prasy: Dawid Smolorz. Badania socjologiczne prowadzi zespół
dr Magdaleny Lemańczyk. Zdjęcia i opracowania graficzne Adam Liszka. Koordynatorką całego projektu jest Joanna Hassa.

Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim

Subskrybuj to źródło RSS