Log in

Spotkanie Thomasa Oppermanna z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej w Polsce!

24 czerwca 2020 r. Wiceprezydent Bundestagu, Thomas Oppermann spotkał się po raz pierwszy z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej w Polsce w siedzibie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu. Jest to jego pierwsza wizyta na Śląsku, w trakcie której wyraził duże zainteresowanie tematyką Mniejszości Niemieckiej w Polsce.
 
Podczas spotkania poruszono następujące tematy:
 
 •  nowe projekty Związku (außerschulische Sprachförderung, Bildung und Forschungszentrum der deutschen Minderheit in Polen), których realizacja możliwa jest dzięki nowemu finansowaniu, na podstawie uchwały z Bundestagu,
 
 •  struktura Mniejszości Niemieckiej w Polsce, m.in. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM),
 
 •  błędna interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotycząca zakazu łączenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i języka niemieckiego jako języka obcego w klasach VII i VIII szkół podstawowych,
 
 •  tablice dwujęzycznych miejscowości,
 
 •  kwestia symetrii w polityce mniejszościowej.
 
 
 
Zdjącia: Rudolf Urban

EbRVEq9XsAAFKXXEbRVDUnWAAEzgMO

Upamiętnienie Ofiar Obozu Zgoda w Świętochłowicach

W ubiegłym roku odbył się 25 Dzień Pamięci Ofiar Obozu Zgoda. W tym roku uroczystości upamiętniające stoją pod znakiem 75. rocznicy zakończenia wojny i powojennej tragedii Niemców w Polsce, jednak ze względu na obecną Dzień pamięci miał ograniczony wymiar. W sobotę, 13 czerwca 2020 roku mniejszość niemiecka w województwie śląskim upamiętniła Ofiary Obozu Zgoda w Świętochłowicach. Dzień pamięci rozpoczął się Mszą Św. w języku niemieckim w Kościele pw. św Józefa w Chorzowie. Po Mszy odbyło się krótkie upamiętnienie przy pomniku-bramie. (Źródło: Mniejszość Niemiecka Woj. Śląskiego, Facebook)

Treść przemówienia Bernarda Gaida, Przewodniczącego ZNSSK w Polsce wygłoszonego 13 czerwca 2020 roku, w Świętochłowicach-Zgodzie:

Przed 75 laty 8 maja 1945 roku oficjalnie zakończyła się II wojna światowa. Zbudzona została idea przekucia mieczy na lemiesze. Podjęto wysiłek powrotu do pokojowego życia pomimo bólu i cierpień, które dotknęły dziesiątki milionów ludzi wielu narodów. Jednak powojenne przesunięcia granic oraz ustalenie stref wpływów pomiędzy zwycięzcami w konsekwencji spowodowały nie tylko podział Europy „żelazną kurtyną”, ale także wypędzenia i przesiedlenia milionów osób z ich ojczyzn. Regiony niemieckiego Wschodu, Śląsk, Pomorze, Prusy Wschodnie stały się zachodnimi i północnymi terenami Polski. Na tej ziemi spotkali się Polacy w dużej części zmuszeni do opuszczenia byłych wschodnich terytoriów Polski z pozostałą niewielką resztą niemieckich jej mieszkańców, którzy na skutek różnych decyzji i kolei losów na niej pozostali. Było to niełatwe spotkanie, gdyż przez pierwsze lata Niemcy pozbawieni praw publicznych poddawani byli różnorakim szykanom".

Styczeń na Śląsku prowadzi nasze myśli ku tragicznym wydarzeniom sprzed 75 lat. Od wielu lat jesteśmy zarówno w Świętochłowicach-Zgodzie, w Mysłowicach-Rosengarten jak i w Łambinowicach. Pojęcie Tragedia Górnośląska przyjęło się już w przestrzeni publicznej Śląska chociaż w bardzo różny sposób. Jedni przyzwyczaili się te zbrodnie na cywilnej ludności zakwalifikować do zbrodni komunistycznych, inni przyzwyczaili się stale zapewniać, że jest to zbrodnia, gdyż ofiary były Ślązakami a jedynie uznawano ich za Niemców (tak jakby stanowiło to różnicę) a jeszcze inni stale sądzą, że jedynymi sprawcami i organizatorami byli Rosjanie. Niemal wszyscy jednak myślą o niej wyłącznie w kategoriach Śląska a nawet jedynie jego wschodniej części czyli Górnego Śląska. Tymczasem kiedy w dwa lata temu otwierałem w Berlinie wystawę poświęconą wszystkim 25 mniejszościom niemieckim w Europie musiałem stwierdzić, że los cywilnej ludności niemieckiej w krajach Europy środkowej był identyczny: wypędzenia, obozy zwane obozami pracy, deportacje do ZSRR, gwałty, cierpienie i śmierć. Tak było w Rumunii, na Węgrzech, w Czechosłowacji i w całych Niemczech wschodnich a więc na Śląsku, Pomorzu, w Prusach Wschodnich i Zachodnich, w Gdańsku, Łodzi czy Poznaniu. Kiedy więc stoimy przy tablicach czy grobach pomordowanych na Śląsku pamiętajmy także o pomordowanych Niemcach Sudeckich, deportowanych z Siedmiogrodu, wypędzonych z Węgier, zgwałconych kobietach na Warmii, zagłodzonych dzieciach z Królewca, sierotach z Mazur zabłąkanych w litewskich lasach, o matkach, którym w Potulicach odebrano niemowlęta. Nie licytujmy się tu na Śląsku w skali cierpień z innymi, którzy również stali się ofiarami zwycięzców. Bo jak porównać to cierpienie? Cierpienie rodzin tych pomordowanych z tymi, których członków rodzin zesłano do Donbasu czy na Sybir. Jak zmierzyć ból osierocenia niemieckich dzieci z Mazur, na których rękach umierały matki i omy a które uciekały wygłodzone byle dalej od terenów pod polską administracją, instynktownie na wschód, za Niemen, na Litwę, gdyż Litwini byli dla nich lepsi. Jaką miarą zmierzyć świadomą czy nieświadomą utratę tożsamości, zmianę imienia, religii dzieci odebranych matkom w Potulicach i przekazanych do adopcji polskim parom. Albo tym, które jako Wolfskinder traciły tę tożsamość w litewskich rodzinach, do których uciekły. Jak mierzyć ból ich matek, które resztę życia spędziły na ich bezskutecznym poszukiwaniu. Pamiętajmy, że kiedy świat świętował pokój, wtedy pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym cierpienie często dopiero zaczynało zbierać swoje żniwo. Dziś tutaj symbolicznie stoimy przy jednym z niezbyt wielu miejsc naszej pamięci. Szerokiej i znacznie wykraczającej poza Śląsk. Większość tych miejsc nadal nie ma pomników ni tablic. Dlatego trzy lata temu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie jako Niemiec i Ślązak jednocześnie powiedziałem: „Że Polska to także obywatele nie-Polacy z inną wrażliwością i pamięcią historyczną, ale z tymi samymi obowiązkami i prawami” oraz, że ciągle apelujemy nie tylko o lepszą edukację, dostęp do mediów, ale „o szacunek także dla naszych miejsc pamięci”. Tutaj na naszych „nielicznych w stosunku do rozmiaru gehenny” śląskich miejscach pamięci o tragedii powojennego czasu zawsze wzywam by pamiętać o wszystkich ofiarach zwycięzców, bo o nich zwykle historia milczy. My więc musimy wołać, by przypominać o tych, którym było dane dożyć końca wojny ale nie przeżyć pokoju. Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że cierpienie nie zna narodowości a ofiary i sprawcy byli pośród nich wszystkich. Nasze chrześcijaństwo wymaga, byśmy za nich wszystkich się modlili, a to upamiętnianie czynili narzędziem pokoju i zgody a nie podziałów, które coraz częściej są naszą rzeczywistością.

104049210 3970807406323596 945005976264785699 o

104248468 3260478927316579 6304258513632070276 n104001088 3970807506323586 8613818454373118581 o104192760 3260478940649911 590381766130955809 n

 Zdjęcia: Anita Pendziałek 

 

Schlesien Journal 09.06.2020

Rozmowa z wójtem gminy Murów Michałem Golenią na temat pandemii koronawirusa i jej wpływu na samorządy ich budżety i życie mieszkańców. Zaproszenie na konkurs niemieckojęzycznej piosenki dla dzieci i młodzieży „Superstar” organizowany przez TSKN na Śląsku Opolskim. Nasza redakcja tworzy archiwum materiałów video dotyczących kulis uznania Mniejszości Niemieckiej w Polsce, w związku z tym poszukujemy starych nagrań wideo.

  • Dział: Video

Spotkanie Szymona Hołowni z Przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej w Gogolinie

Niezależny kandydat na prezydenta RP Szymon Hołownia rozpoczął we wtorek (2.06.2020) swoją wizytę na opolszczyźnie. 3 czerwca zawitał do Gogolina. Przed spotkaniem z mieszkańcami Szymon Hołownia rozmawiał z birmistrzem Joachimem Wojtalą. Następnie udał się na spotaknie z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej w Polsce do siedziby koła DFK Gogolin.  

Z początkiem marca, w związku ze zbliżającymi się w pierwszej turze wyborami prezydenckimi w Polsce (zostały przeniesione z 10 maja 2020 r.), pan Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce skierował pismo z pytaniami do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Szymon Hołownia jako jedyny z kandydatów w tej kampanii, odpowiedział na zadane pytania, które odnosiły się do sytuacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Do tej pory jest również jedynym kandydatem, który z własnej inicjatywy zechciał się spotkać z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej.

Podczas spotkania, kandydat, który sam pochodzi z Białegostoku, gdzie żyje m.in. mniejszość białoruska i doskonale rozumie specyfikę różnorodnego regionu, podkreślał, że każda mniejszość jest bogactwem dla Polski. Dla Szymona Hołowni “jedność to pojednana różnorodność”. Kandydat zaznaczył również, że w przypadku mniejszości nie powinna obowiązywać zasada wzajemności. Nie powinno się zatem negocjować kwestii Polaków mieszkających w Niemczech, robiąc przy tym z Mniejszości Niemieckiej zakładników i nie rozwiązując tym samym problemów i bolączek obywateli Polskich narodowości niemieckiej. (Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim)

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida postawił sprawę jasno: priorytetem Mniejszości Niemieckiej w Polsce jest jak najszersza możliwość nauki języka niemieckiego, zaznaczając przy tym, że od 30 lat nie udaje się stworzyć szkoły z wykładowym językiem niemieckim. Mimo, że w niektórych krajach Europy (Rumunia, Węgry) takie szkoły od wielu lat istnieją. Bernard Gaida przybliżył inicjatywę Minority Safe Pack, której celem jest stworzenie w Unii Europejskiej narzędzi, które m.in. pozwolą na ustalanie pewnych europejskich standardów językowych takich samych dla wszystkich krajów członkowskich, a które też przyczynią się do rozwoju oświaty mniejszości narodowych w tych krajach, gdzie jest to problemem. (Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim)

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w środę (3.06.2020), że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020 roku. 

101645587 326700124981321 2285455795891994624 n101661282 454636935397315 9004163361402781696 n 1101651055 254604029148149 7907945247693340672 n 1

 102301983 563199067723457 7700499890664636416 n101872141 600759750541742 3906587503800352768 n

Ausbildung zu Medienexpert*innen für Deutschlehrer*innen der deutschen Minderheiten in Mittelosteuropa und Zentralasien

Projektbeschreibung:

Die Lehrer*innen lernen von Profis des Bayerischen Rundfunks (BR), blicken hinter die Kulissen der BR-Abläufe und diskutieren mit den Medienmachern. Erfahrene Trainer des Bayerischen Rundfunks vermitteln Grundlagen in Dramaturgie, Regie, Kamera, Schnitt, Sprechtechnik, Medienrecht, Medienpädagogik und vieles mehr. Vier Präsenzwochen liefern die Grundlage, um an Konzepten für Medienprojekte mit Schüler*innen in den Bereichen Radio, Fernsehen, Internet und Social Media zu feilen.

Dabei stets im Fokus: die eigene, aktive Medienproduktion. Zwischen den Präsenzwochen erproben die beteiligten Lehrkräfte die erarbeiteten Konzepte und Ideen mit Schülern und tauschen ihre Erfahrungen online aus. Auch diese Arbeit wird beratend begleitet von BR-Coaches. Die Ausbildung wird zertifiziert und endet mit der Präsentation eines eigenen Projekts.

Geschichten erzählen für Auge und Ohr

Im ersten Modul der Medienexperten-Ausbildung werden die Grundlagen gelegt. Welche Medien nutzen Kinder und Jugendliche wie? Welche Funktion übernehmen Medien beim Aufwachsen? Und wie entsteht ein Spannungsbogen in einer Geschichte? Im zweiten Modul konzentrieren die Lehrkräfte sich auf einen Sinn: das Hören.

Wer für‘s Hören produziert, muss seine Fantasie spielen lassen, damit Bilder im Kopf entstehen. Experimente mit Sprache, Geräuschen und Stimme beschäftigten die Pädagogen, und auch das Texten fürs Ohr - klar und nachvollziehbar strukturiert – wird geübt. In Modul geht’s um das Geschichten erzählen mit Bildern. Dokumentarfilmer, Kameraleute und Fernsehjournalisten erklären filmische Erzählformen und Qualitätskriterien für Struktur und Aufbau guter Filme. Auch das wird selbstverständlich gleich ausprobiert: Die "Medienexperten" in spe filmen mit Camcordern, Spiegelreflexkameras, Smartphones und Tablets, experimentieren mit verschiedenen Schnittprogrammen und Apps.

Schließlich geht’s auf Expedition ins Netz, zu Gamern, in die Welt der sozialen Medien und in die mediale schon-nicht-mehr-Zukunft von virtual reality und social Bots. Im iBook und im Blog präsentieren die Medienexperten beispielhafte Medienprojekte, die sie an ihren Schulen erprobt haben: Schulradio, Hörspiele, Filme und Blogs, Online-Schülerzeitungen und Geräusch-Skulpturen.

B5-MedienMagazin Drehbuch, Apps, Radio: Lehrer als Medienexperten

Weitere Infos unter:

https://www.br.de/medienkompetenzprojekte/inhalt/br-macht-schule/medienexperte-100.html

Download:

Spotkanie noworoczne Pary Prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce

14 stycznia br. członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentujący mniejszości, wzięli udział w spotkaniu noworocznym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wraz z Małżonką z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce.
Podczas spotkania w imieniu mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym przemawiał i składał życzenia noworoczne współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Grzegorz Kuprianowicz.
W spotkaniu wziął udział p. Peter Jeske, członek Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

 

Subskrybuj to źródło RSS