Log in

Seminarium Śląskie

Seminarium Śląskie stało się już tradycyjnym projektem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, który od początku swojego istnienia zrealizował już XVII edycji tego zorganizowanego w formie konferencji popularno-naukowej projektu. Seminarium jest jedną z najważniejszych inicjatyw na Opolszczyźnie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej.

Konferencja stanowi swoiste forum, w ramach, którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

Seminarium Śląskie - Tradycyjny projekt Domu Współpracy-Polsko Niemieckiej

W ramach tegorocznego seminarium Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej podejmie się stworzenia platformy dyskusyjnej do analizy aktualnych ofert kształcenia w regionie oraz czy odpowiadają one wyzwaniom i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy, a także, w jakim stopniu na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, pochodzenie społeczne oraz narodowość. Poruszane zostaną kwestie dotyczące historycznych doświadczeń systemu oświaty na Śląsku oraz gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie? W ostatnich dniach Seminarium Śląskiego będziemy mówić o roli kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych a także poszukamy odpowiedzi, jakiej edukacji potrzebuje Mniejszość Niemiecka.

Ostatnio zmieniany piątek, 24 listopad 2017 14:29