Log in

Ożywienie Domów Spotkań - zmiany w regulaminie

Ożywienie Domów Spotkań - zmiany w regulaminie VdG

W marcu rozpoczął się projekt Ożywianie Domów Spotkań. Głównym celem projektu jest ożywienie grup mniejszości niemieckiej poprzez możliwie jak najbardziej niezależne przygotowanie i realizację małych projektów, które przyczyniają się do zachowania i pielęgnowania niemieckiej tożsamości.

W wyniku obecnej sytuacji, spowodowanej wybuchem pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wprowadzono tymczasowe zmiany w regulaminie.

W załączeniu znajdą Państwo regulamin obowiązujący na czas okresu pandemii oraz dodatkowe informacje dotyczące projektu wraz z dokumentami i listą opiekunów: http://skgd.pl/strefa-dfk/projekty-wnioski-dokumenty-i-regulaminy/ozywienie-domow-spotkan/

 

Ożywienie domów spotkań jest projektem ZNSSK finansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.