Log in

Gdańscy Niemcy współtworzą kulturę w Gdańsku

  • Napisane przez Krzysztof Jachimowicz
  • Dział: Regiony
Große Mühle, neuer Sitz des Bernsteinmuseums / Wielki Młyn, nowa siedziba Muzeum Bursztynu. Foto: Krzysztof Jachimowicz Große Mühle, neuer Sitz des Bernsteinmuseums / Wielki Młyn, nowa siedziba Muzeum Bursztynu. Foto: Krzysztof Jachimowicz

Wszyscy goście naszego prastarego hanzeatyckiego miasta oraz jego mieszkańcy znają dawny barbakan – oddział Muzeum Gdańska – Muzeum Bursztynu. Adres ten jednak już niedługo przejdzie do historii.

Od ponad roku trwają idące pełną parą prace nad nową siedzibą Muzeum Bursztynu. Już wkrótce nastąpi przeprowadzka do Wielkiego Młyna nad Kanałem Raduni.

Wielki Młyn zbudowany w XV wieku przez Krzyżaków był największym zakładem przemysłowym średniowiecza. Jego przemyślnej konstrukcji nie powstydziliby się nawet starożytni Rzymianie. Młyn na przełomie wieków XIX i XX otrzymał napęd motorowy. Przetrwał do 1945 roku, został jednak spalony przez Sowietów. Po odbudowie młyn gościł w swych wnętrzach galerię handlową, a w okresie PRL nawet luksusowy sklep dla towarzyszy partyjnych – Pewex. Teraz Wielki Młyn stanie się Muzeum Bursztynu.

Uroczyste otwarcie planowane jest na 28 czerwca 2021 roku.

Na czterech piętrach młyna będzie dość miejsca na tak tradycyjne, jak i multimedialne wystawy. Dotychczasowe Muzeum Bursztynu w dawnym więzieniu a wcześniejszym barbakanie nie było dość przestronne i w dawnych celach więziennych oraz izbie tortur trudno było pomieścić i odpowiednio prezentować wszystkie zbiory.

Nowe pomieszczenia są na tyle duże, że zmieściła by się w nich bez trudu – gdyby dziś istniała – legendarna Bursztynowa Komnata z Carskiego Sioła, a później królewieckiego zamku.

Przy tworzeniu nowego Oddziału Muzeum Gdańska mają także swój wkład niektórzy członkowie Gdańskiej Mniejszości Niemieckiej (DDM), którzy, jak ich przodkowie współtworzą kulturę rodzinnego miasta wierni idei zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza: Wszystko dla Gdańska.

Tekst: Krzysztof Jachimowicz, przewodniczący Gdańskiej Mniejszości Niemieckiej

 

Ostatnio zmieniany środa, 26 maj 2021 15:25