Log in

Schlesien Journal 16.04.2019

Na początku kwietnia mniejszości niemiecka we Wrocławiu wybrała nowy zarząd. Dotychczasowa przewodnicząca, Renate Zajączkowska, nie wystartowała w wyborach. Jej zastępczynią została Krystyna Kadlewicz. Ponadto relacja o ogólnopolskim konkursie „Austria-kraj i mieszkańcy”.

Media