Log in

51 Zjazd Delegatów ZNSSK w Polsce

 
Dzisiaj na Górze Św. Anny odbywa się 51 Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Podczas Zjazdu podsumowano rok 2019, jak również przedstawiono plany na kolejny rok.

Zjazd Delegatów Związku odbył się ze względu na pandemię cztery miesiące później niż to było zaplanowane. Obecna sytuacja związana z pandemią jak również wyzwania stojące przed Związkiem i Mniejszością Niemiecką w Polsce były tematem przemówienia przewodniczącego Bernarda Gaidy „Bezpośrednie spotkania i rozmowy, tego brakuje nam najbardziej nam w tych ostatnich miesiącach. Jednak pomimo pandemii udało nam się pozostać aktywnymi i wiele cennych inicjatyw przeprowadzić, również projekty online”.

 
121126418 828635321296691 8273373523660516234 n121208113 3460155310734661 3476582134354853455 o
 

Ze względu na pandemię nie wszyscy zaproszeni goście mogli osobiście pojawić się na Górze Św. Anny, dlatego przesłali swoje przemówienia. Prof. Bernd Fabritius, pełnomocnik rządu RFN ds. wysiedleńców i mniejszości  napisał w swoim przemówieniu o ważnej roli Mniejszości Niemieckiej w Polsce, która jest pomostem pomiędzy obydwoma krajami „Jednak ważnym jest aby ten most był stabilny, a mniejszość powinna dbać i domagać się swoich praw. I tę umiejętność reprezentowania swoich racji  i interesów mniejszość niemiecka w ostatnich czasach dobrze wykorzystuje w stosunku do rządu polskiego jak i niemieckiego. Natomiast ambasador Niemiec w Polsce  von Loringhoven podziękował wszystkim delegatom i członkom mniejszości niemieckiej za społeczne zaangażowanie na rzecz mniejszości. Zwrócił również uwagę na to, że w tym wyjątkowym roku 30-lecia Zjednoczenia Niemiec, to wydarzenie otwarło również duże możliwości mniejszości niemieckiej w Polsce, to przede wszystkim przez Umowę o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Niemcami i Polakami, w którym to zapisano prawa Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Zjazd delegatów był również okazją aby odznaczyć zaangażowanych działaczy Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Ambasador Niemiec w Polsce odznaczył za szczególne zaangażowanie na rzecz stosunków polsko-niemieckich Horsta Ulbricha z Kłodzka, przewodniczącego tamtego koła DFK. Odznaczenie przekazała konsul Niemiec w Opolu Birgit Fisel-Rösle. Dla odznaczonego Horsta Ulbricha była to duża niespodzianka, z drżącym głosem podziękował za to odznaczenie i dodał „Państwo wiedzą, że nasza działalność w Kłodzku nie dotyczy tylko kultury, ale jest to również działalność charytatywna in społeczna. Cieszę się, ze zauważono nasze zaangażowanie, jestem naprawdę zaskoczony”.

 Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności i finansowe za rok 2019. Zarząd Związku uzyskał absolutorium.

O godz. 12:00 uroczyście wystartował nowy portal mediów Mniejszości Niemieckiej w Polsce: deutschemedien.pl . Portal ten powstał przede wszystkim po to, aby zebrać wszystkie media mniejszości niemieckiej w Polsce w jednym miejscu, a przez to zaprezentować różnorodność regionów zamieszkałych przez Niemców w Polsce. Ponadto aby iść z duchem obecnych czasów i dać możliwość wszystkim mediom Mniejszości Niemieckiej w Polsce zaprezentowanie się również online.

Związek Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce przyjął również jako członków trzy nowe organizacje Mniejszości Niemieckiej: Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Lęborku, Gdańska Mniejszość Niemiecka oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

Ponadto delegaci przyjęli dwie rezolucje pt.: „Rezolucja w sprawie stanu niemieckiego dziedzictwa w Polsce” i „Rezolucja z okazji 15-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”. (rezolucje poniżej)

 
 
Resolution 15 Jahre Version 2 1Resolution 15 Jahre Version 2 2Resolution zum Stand des deutschen Kulturerbes 1Resolution zum Stand des deutschen Kulturerbes 2
 
  • Dział: VdG

Schlesien Journal 04.06.2019

30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, w bazylice na Górze św. Anny pierwsza msza święta w języku niemieckim po 1945 roku. Było to historyczne wydarzenie. Ponadto informujemy o 30 zebraniu rocznym delegatów Towarzystwa Społecznko-Kulyuralnego na Śląsku Opolskim oraz o jubileuszu kościoła ewangelickiego w Gogolinie. 

  • Dział: Video

Schlesien Journal 28.05.2019

Kiedyś na długo przed pojawieniem się internetu, przyszli małżonkowie poznawali się na targach panieńskich. Takie targi organizowano też na Śląsku. W Ujeździe dawny zwyczaj powrócił w nowoczesnej formule. Ponadto informujemy o wymianie polsko-niemieckiej w Strzeleczkach, o nowym tomie " Ślązaków od czasów najdawniejszych do współcznesności" oraz zapraszamy w niedziele, 2 czerwca na pielgrzykę mniejszości na Górę św. Anny.

  • Dział: Video
Subskrybuj to źródło RSS