Log in

Grupy robocze

Rozmowy Okrągłego Stołu prowadzone były w trzech grupach roboczych:

1. Zagadnienia prawo-historyczne oraz polityka pamięci – Omawiano kwestie muzealnej prezentacji oraz zabezpieczenia historycznych dokumentów MN w Polsce i Polaków w Niemczech.

2. Nauczanie języka ojczystego – Omawiano kwestie oświaty MN i Polaków w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w zakresie tworzenia placówek oświatowych z nauczaniem w języku tych grup.

3. Wspólne projekty – Omawiano kwestie polsko-niemieckiej współpracy na zasadzie projektowej oraz kwestie finansowania wybranych instytucji prowadzących tę współpracę.

Uczestnicy Okrągłego Stoły podczas posiedzenia jednej z grup roboczych

Stronę rządu polskiego w rozmowach reprezentowali przede wszystkim przedstawiciele Departamentu Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pod przewodnictwem byłego Sekretarza Stanu w MSWiA, a dziś Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Rząd niemiecki reprezentowany był przede wszystkim przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RFN Dr Christopa Bergnera. Ze strony Mniejszości Niemieckiej w Polsce brali udział między innymi Ryszard Galla (Poseł MN w Sejmie RP), Bernard Gaida (Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń), Norbert Rasch (Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim), Rafał Bartek (Dyrektor Domu-Współpracy Polsko-Niemieckiej) oraz Marcin Lippa (Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego). Polonię w Niemczech reprezentowali Marek Wójcicki – Prezes Związku Polaków w Niemczech „Rodło” i reprezentanci Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech pod przewodnictwem prezesa Wiesława Lewickiego.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 wrzesień 2012 09:56
Więcej w tej kategorii: « Kultura Kontakt »