Log in

Spotkanie Mniejszości w Urzędzie Marszałkowskim

21 maja w Sali Orła Białego, w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych województwa opolskiego z Marszałkiem Województwa Andrzejem Buła, zorganizowanym przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech mniejszości: mniejszości niemieckiej, romskiej oraz ukraińskiej. Wspólne rozmowy koncentrowały się głownie na wypracowaniu wspólnego dialogu pomiędzy obecnymi Mniejszościami a władzami miasta. Podczas dyskusji poruszone zostały również problemy oraz kwestie istniejących stereotypów z którymi przedstawiciele danych mniejszości borykają się każdego dnia, omówione zostały perspektywy oraz pomysły na przyszłość wraz z projektami, które pomogłyby w rozwoju danej grupy. Zaproszeni goście wraz z uczestnikami spotkania mieli również możliwość wysłuchania trzech wierszy w języku niemieckim, zaprezentowanych przez laureatki konkursu „W języku serca” oraz podziwiania tańców wraz z muzyką przygotowanych przez mniejszość romską.

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2018 13:59