Log in

Nagroda ZNSSK w Polsce Gratias agimus - wyraz wdzięczności mniejszości niemieckiej

Podczas 52. Zebrania delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ustanowiona została nagroda ZNSSK Gratias agimus. Statuetka, przedstawiająca wyrastającą ze spękanej ziemi różę, kierującą się w stronę światła, wyrażać ma wdzięczność mniejszości niemieckiej za starania na rzecz dążeń do jedności i pokoju.

"Łatwo ulec pokusie, by budując, odzyskując, pielęgnując swoją tożsamość kierować się przeciwko innym. Łatwiej jest pielęgnować pamięć przeżytych krzywd lub wykorzystywać swoją siłę niż podejmować dialog. Z mądrości dialogu wyrasta pojednana pamięć i wspólna droga ku przyszłości a nie wyrastają kolejne uprzedzenia", czytamy w treści fundacji nagrody. Tę ideę przedstawia forma statuetki: "to kwiat róży, wyrastający ze spękanej ziemi, kieruje się w stronę światła. Zatem coś, co kiedyś było złe, przeradza się w dobro" - tak miniaturową rzeźbę opisuje twórca - rzeźbiarz, malarz i rysownik Henryk Korbański.

Nagroda ustanowiona została w roku dwóch ważnych dla mniejszości niemieckiej w Polsce rocznic: w roku jubileuszu 30-lecia istnienia ZNSSK jako organizacji dachowej mniejszości niemieckiej oraz w roku 30-lecia od podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy:

W treści "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy" czytamy o roli mniejszości narodowych jako naturalnego pomostu między narodami polskim i niemieckim. Przynależność do dwóch społeczności pozwala łatwiej widzieć siebie i innych w szerokim kontekście, w bogactwie różnorodności narodowej, kulturowej, językowej i religijnej i łatwiej się zrozumieć. Pragniemy więc dzielić się tym spojrzeniem w nadziei, że pomoże ono wielu żyć obok siebie w zgodzie, szacunku i solidarności społecznej.*

Pierwszą laureatką nagrody Gratias agimus ma być żegnająca się w tym roku z funkcją kanclerza Niemiec Angela Merkel, która w bardzo aktywny sposób wyrażała swoje zainteresowanie sprawami mniejszości; wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Polsce (ostatnio w Ambasadzie Niemiec w Warszawie w 2017 roku). To również pierwszy kanclerz, który spotkał się z Grupą Roboczą Mniejszości Niemieckich (AGDM). Angela Merkel częstokroć podkreślała również konieczność wsparcia dla mniejszości niemieckiej - podczas 16 lat jej kadencji wspólnota niemiecka w Polsce mogła liczyć na realne wsparcie rządu federalnego.

Wręczenie nagrody nastąpi po uzgodnieniu terminu. 

VdG-Preis Gratias agimus / Nagroda ZNSSK w Polsce Gratias agimus

*Ustanowienie nagrody VdG - pełna treść: 

Ostatnio zmieniany wtorek, 07 wrzesień 2021 13:01