Log in

Związek otrzymał słowa podziękowania za społeczne zaangażowanie na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej

W ubiegły piątek odbyło się 51. Zjazd Delegatów ZNSSK na Górze Św. Anny. Wśród licznych delegatów i gości został omówiony miniony rok 2019 oraz zostały ustalone plany na przyszłość. Ponadto zostały przyjęty trzy nowe organizacje członkowskie. Na 51. Zjeździe Delegatów ZNSSK zostały odczytane pozdrowienia m.in. Prof. Dr. Bernda Fabritiusa - Pełnomocnika Rządu RFN ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych i Wysiedleńców oraz Ambasadora RFN w Polsce - Dr. Arndta Freytag von Loringhoven, w których podkreślono dobrą współpracę ze ZNSSK. „Dziś Związek pełni rolę pośrednika między obiema kulturami i jest ważnym partnerem do rozmów z instytucjami zarówno niemieckimi jak i polskimi. Rząd Federalny ceni Związek, jako bardzo rzetelnego i kompetentnego partnera do współpracy ”. Ponadto przeczytano pozdrowienia od Podsekretarza Stanu MSWiA Błażeja Pobożego oraz Posła na Sejm RP Ryszarda Galli. Związek otrzymał słowa podziękowania za wysiłek oraz społeczne zaangażowanie na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej, w tym trudnym dla nas czasie.

Pliki do pobrania: 

  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS