Log in

TSKN zachęca do poznawania powiatu opolskiego z nową publikacją!

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z końcem roku 2020 wydało publikację „Spacerownik powiat opolski”. Po sukcesie publikacji: „Spacerownik powiat kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki” oraz „Spacerownik powiat kluczborski, namysłowski i oleski” mieszkańcy województwa opolskiego mogą poznać kolejny powiat!

Spacerownik po powiecie Opolskim to publikacja przedstawiająca najpiękniejsze zamki, pałace, dworki, kościoły, zabytki techniki, przyrodę, muzea i izby regionalne.

Jak mówi Przewodniczący TSKN Rafał Bartek: „Dzięki tej książce czytelnicy będą mogli poznać historię powiatu Opolskiego nie opuszczając domu. „Spacerownik” zainteresuje również tych spragnionych aktywności i wrażeń w terenie – dzięki zamieszczonym adresom i zdjęciom łatwo można odnaleźć wszystkie wymienione w publikacje obiekty, a jest ich aż 79.”

Książka napisana jest zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Na końcu zestawiono bazę gastronomiczną i hotelarską, która jest dobrym uzupełnieniem dla wszystkich tych, którzy planują dłuższe wycieczki i wyjazdy. Nakład książki to 1000 egzemplarzy.

Dla zainteresowanych egzemplarz książki za symboliczną darowizną w wysokości 10 zł (na wydanie kolejnych tego typu publikacji) można nabyć w biurze TSKN w Opolu, ul. Konopnickiej 6,
w godzinach funkcjonowania biura. Liczba egzemplarzy ograniczona.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ojczyzny i Budownictwa.

Dziesiąte wydanie Rocznika Niemców w Polsce

Od 2012 roku Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wydaje Rocznik Niemców w Polsce - publikację VdG, będącą swoistym podsumowaniem rocznej pracy towarzystw niemieckich, i jednocześnie dającą wgląd w niemiecką kulturę i historię. „Nasze przywiązanie do niemieckiej kultury, języka i tradycji czyni nas wspólnotą. Różnimy się naszymi historiami i tradycjami, należymy do różnych pokoleń, ale łączy nas przynależność do mniejszości niemieckiej” – czytamy we wstępie do pierwszego wydania.

W rocznikach znajdziemy teksty różnych autorów dotyczące historii, ważnych osobistości z naszych regionów oraz artykuły dotyczące aktualnego życia społeczeństw niemieckich w Polsce. „Zależy nam, aby każdy Niemiec w Polsce znalazł tu coś dla siebie” – pisze w przedmowie do pierwszej edycji przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich w Polsce, Bernard Gaida.

W jubileuszowym wydaniu rocznika znajdziemy między innymi:

  • refleksję przewodniczącego VdG na temat 15-lecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce;
  • esej historyczny w 100. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku;
  • prezentację projektów skierowanych do młodzieży: Deutsch AG i Lernraum;
  • artykuł o Malborku – największym ceglanym kompleksie budowlanym Europy;
  • a także artykuły dotyczące m.in. postaci historycznych: pisarzu i laureacie Nagrody Nobla, Gerhardzie Hauptmannie, tłumaczu Karlu Dedeciusie oraz naukowcu Alexandrze von Humboldtcie i wiele innych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią trzech wybranych artykułów (tekst w j. niemieckim): Każde wydanie rocznika to owoc pracy całego zespołu redakcyjnego i różnych autorów, lecz także efekt zaangażowania niezliczonych osób z kręgu mniejszości niemieckiej. „Chciałbym podziękować wszystkim, którzy niestrudzenie działają we wszystkich dziedzinach i strukturach mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Ciągle na nowo wzmacniajmy naszą niemiecką tożsamość – nawet poprzez najmniejsze spotkania i projekty; pokażmy to na zewnątrz i pracujmy dla dobra wszystkich Niemców w Polsce oraz na rzecz dalszej poprawy stosunków polsko-niemieckich, połączonej z dalszą integracją europejską” – podsumowuje te działania przewodniczący VdG.

Rocznik mniejszości niemieckiej 2021 jest dostępny w siedzibie VdG w Opolu. Skontaktuj się z nami, aby go otrzymać.

  • Dział: VdG

Schlesien Journal 02.02.2021

Dziś informujemy o zmianie w opolskim Sejmiku. Funkcję wicemarszałka, sprawowaną dotychczas przez Romana Kolka, pełnić będzie Rafał Bartek. Ponadto przedstawiamy publikację „Europa, nasza historia” - wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii. Na koniec wiadomości ze świata młodzieży: Konrad Müller zostanie nowym szefem magazynu Antidotum. Ukazała się też książka młodej dziennikarki Andrei Polański „Cegły na polu” ze wspomnieniami Gabriele Behrens z okresu wojny i bezpośrednio po niej.

  • Dział: Video

Publikacja z okazji 15-lecia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

W 2020 roku minęło 15 lat od uchwalenia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Przy tej okazji we współpracy z przedstawicielami mniejszości, ekspertami i naukowcami Instytut Kaszubski wydał zawierającą kilkadziesiąt artykułów i refleksji książkę "Tożsamość − kultura − równość".

Mozaika zdań i opinii przedstawicieli różnych środowisk mniejszościowych to swoiste kompendium wiedzy o aktualnej sytuacji tych społeczności w Polsce. Autorzy niejednokrotnie spoglądają wstecz, by zweryfikować postanowienia ustawy, która „zakotwiczyła w polskim porządku prawnym kwestie, o które przedstawiciele środowisk mniejszości narodowych i etnicznych zabiegali od roku 1989” (Ryszard Galla).

"Sytuacja mniejszości, poczucie dyskryminacji (lub przekonanie, że jesteśmy od niej wolni), prawa obywatelskie posiadane przez osoby, które są członkami społeczności mniejszościowych, możliwość pielęgnowania własnej kultury i ochrona grupowego dziedzictwa, prawo do rozwijania aktywności publicznej, używania języka itd. – wszystko to są bardzo czułe »mierniki« demokratyczności państwa” (ze wstępu). Przedstawione w publikacji opinie nie były pozbawione krytyki, nie brakło lecz w nich jednak i słów optymizmu.

Pośród autorów znajduje się również przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida: „(…) Można zaryzykować stwierdzenie, że w 2005 r. nastał »stosowny czas«, by te [dwujęzyczne] nazwy [miejscowości] wprowadzić. Wniosły one w życie mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku zmianę, którą można by nazwać jakościową. Wraz z dodatkowymi nazwami miejscowości w języku niemieckim śląscy Niemcy jako społeczność stali się widoczni, zaznaczali swoją obecność już nie tylko poprzez życie organizacyjne czy kulturalne festyny i wystawy, słowem: poprzez swoją aktywność. I działo się to na mocy prawa. A to oznaczało, że państwo całym swym autorytetem stanęło po stronie mniejszości (…)”. Kwestia dwujęzycznych nazw miejscowości to nie jedyny poruszony w tym artykule wątek – w swojej wypowiedzi Bernard Gaida wraca pamięcią do przeszłości; w artykule nie braknie również refleksji dotyczących edukacji.

Mimo jednak oczywistych korzyści, jakie zamieszkującym w Polsce mniejszościom ustawa przyniosła, "możliwości jakie daje zostały już wyczerpane. Jakościowa zmiana (...) może się dokonać jedynie w drodze nowelizacji tego dokumentu". Szczególnie widoczne staje się to w zestawieniu z rozwiązaniami podjętymi na rzecz mniejszości w innych krajach Unii Europejskiej. Zwłaszcza tych, które "mogą się poszczycić szczególnymi osiągnięciami w rozwiązaniach legislacyjnych, ale przede wszystkim otwarciem ich społeczeństw na własną, pojednaną różnorodność".

Pełną treść artykułu pobrać można tutaj: 

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem autorstwa Ryszarda Galli, wiceprzewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i etnicznych, w którym wskazuje na potrzebę zmian w obowiązującej od 15 lat ustawie, a samą kwestię mniejszości narodowych i etnicznych osadza w szerszym, europejskim kontekście: 

Kompletna treść publikacji w różnych formatach dostępna jest na stronie internetowej Instytutu Kaszubskiego.

 

  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS