Log in

Pamiętamy o ofiarach Tragedii Górnośląskiej

 

Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1945 roku odbyły się w niedzielę w Łambinowicach.

Obchody rozpoczęły się nabożeństwem w miejscowym kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Homilię wygłosił ksiądz doktor Piotr Tarliński, duszpasterz mniejszości narodowych na Opolszczyźnie. Nawiązał przy tym nie tylko do słów świętego Jana, ale także do tekstów konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, które odwołują się do godności człowieka. Ta niepowtarzalna i niezbywalna godność pochodzi od Boga i żadna ludzka decyzja nie może jej uszkodzić. Godność własną niszczymy dopiero, próbując niszczyć godność bliźniego.

05

06

Następnie uczestnicy przenieśli się na cmentarz ofiar obozu pracy, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Głos zabrał przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, który podkreślił znaczenie pamięci o tych wydarzeniach dla niemieckiej społeczności na Opolszczyźnie:

W 2012 roku Sejmik Województwa Opolskiego, a wcześniej jeszcze Sejmik Województwa Śląskiego zdecydowały, by te wydarzenia upamiętnić również oficjalnie. My jako mniejszość niemiecka w Polsce robimy to już o wiele dłużej, właściwie już od końca II Wojny Światowej. Początkowo wszystkie ofiary wojny: ojców, synów, córki czy matki opłakiwano w domach. Wreszcie od roku 1990 dzięki budowie wielu małych pomników czy tablic upamiętniających te wydarzenia w tych miejscowościach, w których żyjemy.

07

Jednocześnie przestrzegł przed tym, żeby zaniedbać pamięć o roku 1945:

Są jednak w Polsce głosy nawołujące do tego, żeby znów odebrać nam pomniki, które z takim trudem odbudowaliśmy po 1990 roku. Słyszymy i czytamy, że jest coraz więcej przeciwników szerokiej pamięci o II Wojnie Światowej. Coraz częściej słyszymy, szczególnie w ostatnich dniach, że o tej części historii nie powinniśmy pamiętać. (…) Chodzi nie tylko o to, żeby zapominać kto rozpoczął tę straszną wojnę, wiemy o tym że to były nazistowskie Niemcy. Chodzi też o to, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i że to co jest złe, nie ma narodowości.

Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Sabine Haake uwypukliła wagę tego, by z takich wydarzeń jak Tragedia Górnośląska wyciągnąć odpowiednie nauki:

Takie miejsca nie mogą odejść w zapomnienie. Szczególnie w dzisiejszych dniach, kiedy tylu ludzi ucieka i zostało wypędzonych, jak jeszcze nigdy po zakończeniu II Wojny Światowej. W tych czasach symbole, takie jak ten krzyż w Łambinowicach, są ważne dla nas wszystkich. Wtedy, przed 72 laty, ludziom odebrano tutaj ich fundamentalną godność. Pamięć o tych wydarzeniach musi doprowadzić do tego, że będziemy aktywnie działać, żeby coś takiego nigdy się nie powtórzyło. Gdziekolwiek Państwo będziecie, nie dopuście do sytuacji, w której ktoś mówi nieprawdę o innych ludziach, innej religii, czy innym kolorze skóry.

08

Ostatnia część obchodów miała miejsce w miejscowej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Zastępca dyrektora muzeum doktor Renata Kobylarz-Buła przedstawiła katalog wystawy, dotyczącej obozu pracy w Łambinowicach. W publikacji tej ukazano nie tylko samą wystawę, ale również dzieje obozu pracy, a także skutki II Wojny Światowej w szerszym zakresie. Uwzględnione przy tym zostało zagadnienie, które  najmocniej trafia do świadomości i odciska najwyraźniejsze piętno na emocjach – losy indywidualnych osób i poszczególnych rodzin.

02

Zapisz

Ostatnio zmieniany piątek, 10 luty 2017 14:57