Log in

Spotkanie autorskie z Hartmutem Koschyk

Związek Niemieckich Stowarzyszeń zorganizował 2 października 2018 r. w Muzeum Śląska Opolskiego spotkanie autorskie z Hartmutem Koschyk.

Hartmut Koschyk, długoletni sekretarz parlamentarny, pełnomocnik rządu niemieckiego ds wypędzonych i mniejszości narodowych oraz długoletni poseł do Bundestagu napisał książkę „Ojczyzna, identyfikacja i wiara” i gościł w minionych dniach na Opolszczyźnie. Tytuł książki stał się tematem przewodnim tego spotkania.

Dr Magdalena Lemańczyk, która napisała recenzję do tej publikacji, moderowała je, przeprowadzając równocześnie rozmowę z autorem. Hartmut Koschyk przedstawił zebranym ideę swojej książki, powody dla których ją napisał i wiele aspektów, związanych z wypędzeniem, z polityką wypędzonych i z mniejszościami niemieckimi z krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich. Goście spotkania dowiedzieli się o wielu wyjazdach autora do krajów nie tylko postkomunistycznych i o spotkaniach z przedstawicielami różnych mniejszości narodowych a w ostatniej części spotkania mogli zadać pytania autorowi.

Na koniec tego interesującego spotkania uczestnicy mieli możliwość nabycia książki, uzyskania autografu i przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z autorem.

 MG 0069 MG 0115 MG 0174 MG 0190