Log in

Szkolenie dla członków i członkiń Mniejszości Niemieckiej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zapraszają na dwudniowe warsztaty w dniach 6/7 kwietnia 2019 roku w  Kamieniu Śląskim. 

Szkolenie dla członków i członkiń Mniejszości Niemieckiej
6-7 kwietnia 2019 roku 

Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 
w Kamieniu Śląskim, 
ul. Parkowa 1 A.


W ramach szkolenia zdobędą Państwo teoretyczną wiedzę i umiejętności w pracy na rzecz lokalnych Kół DFK w różnym zakresie. 
Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy będą pracować w każdej z grup tematycznych;


1Tradycje niemieckie na terenach zamieszkałych przez MN (warsztat)

2. Jak przekonać innych, aby dołączyli do DFK? (komunikacja interpersonalna)

3. Formalno – prawne aspekty działań koła DFK (organizacja projektów od A-Z)

Szkolenie odbędzie się w dniach 6/7 kwietnia 2019 r., w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1 A.

Kartę potwierdzenia uczestnictwa prosimy odesłać do dnia 27 marca 2019 roku.

Całościowy koszt warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Spotkanie Mniejszości Niemieckiej”, do dnia 29 marca 2019


Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie wraz z noclegiem i udziałem w warsztatach, warunkiem jest wpłata wpisowego.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 marzec 2019 09:32