Log in

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Quelle: Die Landsmannschaft Ostpreußen e. V. Stephan Grigat

13 kwietnia 2019 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Następnie doszło do spotkania członków Związku połączonego z konferencją zorganizowaną przez Ziomkowstwo Prusy Wschodnie (Landsmannschaft Ostpreußen).