Log in

Najnowsze produkty medialne TSKN na Śląsku Opolskim

Aplikacja DMi-Quiz sprawdzająca wiedzę na tematy związane z kulturą, historią, prawami Mniejszości Niemieckiej oraz Wirtualne Muzeum to dwa najnowsze produkty medialne przygotowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Oba wirtualne projekty, zrealizowane w czasie pandemii, dają możliwość aktywności mimo braku możliwości spotkań.

Aplikacja mobilna DMi Quiz została stworzona przede wszystkich z myślą o uczniach uczęszczających na lekcje języka niemieckiego jako języka mniejszości, aby w interaktywny sposób mogli zgłębiać swoją wiedzę o społeczności Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Dedykowana przede wszystkim dzieciom i młodzieży Mniejszości Niemieckiej i jej sympatykom, ale także dorosłym, którzy również chcieliby sprawdzić swoją wiedzę. W quizie znajdziemy pytania z kilku kategorii:

aplikacja DMi

Umieszczony w aplikacji ranking, a tym samym wynikające z tego rywalizacja, ma zachęcić graczy do poszerzania swojej wiedzy. Aplikację przygotowano w języku polskim i niemieckim. Działa ona w środowiskach android i IOs, można ją pobrać w sklepie Google Play oraz App Store. Wdrożenie aplikacji zrealizowała firma Adapt-Systems. Aplikacja powstała w ramach projektu „Aplikacja Mniejszość Niemiecka w faktach i liczbach” dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Wirtualne Muzeum Mniejszości Niemieckiej jest projektem, który przenosi do rzeczywistości wirtualnej archiwalne zasoby fotograficzne dotyczące mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim. Każdy członek TSKN może poprzez specjalnie skonstruowany formularz dodać do strony zdjęcie z ostatnich lat funkcjonowania organizacji. Serwis internetowy: wirtualnemuzeum.skgd.pl pozwala na przeszukiwanie zasobów fotograficznych serwisu wg kategorii archiwalnych: wydarzeń, osób, miejsc geograficznych lub wg osi czasu.

  ilustracja wirtualne muzeum

Projekt w swoim zamyśle był jednym z działań realizowanych w ramach jubileuszu 30-lecia TSKN. W ten sposób chciano zachować pamięć o wielu ważnych wydarzeniach i spotkaniach realizowanych przez Mniejszość Niemiecką na Śląsku Opolskim. Co ciekawe, członkowie TSKN samodzielnie – po nadaniu odpowiednich uprawnień przez pracowników TSKN – mogą dodawać kolejne treści. Równocześnie TSKN zachęca osoby, mogące umieszczone w wirtualnym muzeum treści uzupełnić lub ewentualnie skorygować, o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy. Projekt zrealizowano ze środków Konsulatu RFN w Opolu.

„Jako TSKN na Śląsku Opolskim chcemy być w stałym kontakcie z naszymi członkami i sympatykami. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam w ubiegłym roku realizację wielu projektów, a przede wszystkim nie pozwoliła na należyte świętowanie jubileuszu 30‑lecia. Dzięki Wirtualnemu Muzeum tworzymy przestrzeń, gdzie pamięć i historia naszej organizacji może być zachowana”, mówi  Rafał Bartek, przewodniczący TSKN. Dodaje przy tym: „Historia TSKN to historie naszych członków, dlatego liczymy właśnie na ich zdjęcia. Jednocześnie chcemy być na czasie i przygotowywać nową ofertę dla społeczności Mniejszości Niemieckiej. Dzięki aplikacji DMi Quiz w interaktywny i atrakcyjny sposób będziemy mieli możliwość dotarcia do młodych ludzi i zainteresować ich tematem mniejszości w Polsce, ale przede wszystkim przekazać im najważniejszą wiedzę o Mniejszości Niemieckiej. Aplikacja będzie mogła być wykorzystywana nie tylko podczas zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości, ale będzie również stanowić przygotowanie przed innymi wyzwaniami. Takimi, jakim jest np. Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej.”

Źródło: skgd.pl 

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 kwiecień 2021 13:26