Log in

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: konkurs dla młodych naukowców

Źródło / Quelle: Pixabay Źródło / Quelle: Pixabay

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych, adresowany do osób prowadzących badania naukowe, w tym doktorantów i studentów. Projekty badawcze powinny nawiązywać do obszarów zainteresowania Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, w szczególności historii, dziedzictwa, współczesności i perspektyw mniejszości niemieckiej w Polsce.

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu powinny zostać przeprowadzone w okresie od 15 lipca do 10 grudnia 2021 roku. Efektem końcowym pracy badawczej powinien być artykuł naukowy o objętości co najmniej jednego arkusza wydawniczego. W przypadku pozytywnej opinii Recenzenta pracy, artykuł zostanie opublikowany w Roczniku Centrum.

Wypełniony wniosek zawierający listę planowanych wydatków wraz z opinią należy przesłać na adres Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do biura). Z autorami wybranych koncepcji Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zawrze umowę o dzieło na kwotę do 9000 zł netto. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku drogą mailową.

Forschungszentrum der Deutschen Minderheit

Pełna informacja na temat konkursu: 


Regulamin konkursu: 
Formularz wniosku: 

 

Ostatnio zmieniany piątek, 28 maj 2021 14:09