Log in

Od pojednania do codzienności? - Międzynarodowa konferencja

17 czerwca 2021 r. minęło 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

  • Konferencja naukowa w Warszawie, 17-19 czerwca 2021, Uczelnia Łazarskiego i Pałac Staszica
  • Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021, Sala Konferencyjna Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • Debata w Berlinie, październik 2021

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliżyła wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podjęli tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Tematem konferencji będą również sposoby wsparcia komunikacji polsko-niemieckiej. Nagranie z konferencji w Warszawie znajduje się na kanale YouTube Uczelni Łazarskiego TUTAJ

Konferencja w Opolu skupia się głównie na regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Organizatorzy główni: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Partnerzy  wydarzenia w Opolu: Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Viessmann Sp. z o.o.

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 Pełen program konferencji: 

Konferencja w Opolu ma charakter hybrydowy – na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. W konferencji można również wziąć udział za pośrednictwem platformy Zoom. 

 

 

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 czerwiec 2021 12:29