Log in

Schlesien Journal 20.07.2021

Tym razem w audycji Schlesien Journal m.in.:

 • rozmowa z Martinem Lippą, przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w województwie śląskim, o postanowieniach zawartych podczas zebrania rocznego TSKN, które odbyło się na początku lipca;
 • relacja z Barda, gdzie odbyła się kolejna w tym roku pielgrzymka mniejszości niemieckiej;
 • już po raz trzeci zorganizowana została niemieckojęzyczna szkółka piłkarska Miro.
 • Dział: Video

Pielgrzymka mniejszości niemieckiej do Barda: "Pielęgnowana kultura to zawsze dobro"

W niedzielę, 11 lipca, odbyła się w Bardzie kolejna w tym roku pielgrzymka mniejszości niemieckiej. Z różnych zakątków Śląska przyjechały grupy mniejszości niemieckiej, by wspólnie modlić się w bardzkiej bazylice.

Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda  Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda

W kazaniu, które wygłosił wikariusz biskupi, Piotr Tarlinski, podkreślona została między innymi rola mniejszości niemieckiej w Polsce, pełniąca  −  mimo ciągłych trudności − rolę nośnika kultury:

Potrzeba, abyśmy (...) nie ustali o wolność i sprawiedliwość i dalej, naszym dobrym przykładem, naszym szlachetnym zaangażowaniem, naszą braterską, siostrzaną postawą, żebyśmy dalej w tym wytrwali. (...) Dlatego, że pielęgnowana kultura, nawet gdy pobrzmiewa w innym języku i ma nieco inne korzenie, przestrzeń i tradycję, to zawsze dobro. W każdym narodzie kultura jest wydarzeniem dobrym. Są odejścia od kultury i wtedy rodzi się zło. I dlatego kultura niemiecka - ta, którą żyjemy na co dzień i którą mozolnie usiłujemy nadal pielęgnować i przekazywać, jest wydarzeniem dobrym, przyjaznym, budującym zgodę powszechną i jedność. (...) My nie pracujemy tylko dla siebie, ale służymy i pracujemy dla wszystkich.

Z różnych zakątków Śląska przyjechały grupy mniejszości niemieckiej, by wspólnie modlić się w bardzkiej bazylice.

Powołując się na 30-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, nawiązał do tej myśli również przewodniczący ZNSSK w Polsce, Bernard Gaida:

Wspólnota Niemców (...) została uznana w tym traktacie. (...) Zwrócono nam więc wolność; wolność rozwoju, mówienia językiem naszych przodków, podtrzymywania tradycji; posiadania własnej, a nie wymuszonej pamięci historycznej. Dziś chcemy podziękować za tę długą podróż. Śpiewaliśmy: "Wielki Boże, wychwalamy Cię". (...)

Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda

Prosimy o owoce pojednania i wolności, które mogą sprawić, że wszystko zniknie, co jeszcze nas dzieli. (...) My, Niemcy w Polsce, jesteśmy Ślązakami, Pomorzanami, Warmiakami i musimy daną nam wolność chcieć wykorzystać do odnowy w niemieckiej świadomości, by umożliwić naszym dzieciom naukę i wychowanie w tym duchu, by w wolności mówić i modlić się w tym języku, i by być z tego dumnym. Chcemy takiej odnowy tej małej ojczyzny; chcemy prosić o jedność, ale w różnorodności.

Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda  Wallfahrt nach Wartha / Pielgrzmyka do Barda

Uroczystą mszę świętą uświetnił kwintet BSA Brass. Na organach grał Hubert Prochota. Dziękujemy za liczne przybycie i cieszymy się już na kolejną pielgrzymkę 8 sierpnia - tym razem do Wambierzyc. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

 

 

Schlesien Journal 6.07.2021

Tym razem w audycji "Schlesien Journal":

 • Miasto dzieci "Mini miasto - Klein Raschau", projekt stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, kolejny raz otworzyło swoje bramy dla najmłodszych;
 • 26 czerwca 2021 odbyło się XXXII walne zebranie delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim;
 • Nagrodzeni zostali laureaci konkursu "Młodzież recytuje poezję";
 • 11 lipca odbędzie się pielgrzymka mniejszości niemieckiej do Barda;
 • Tobias Thalhammer, znany jako Toby aus München, wznowił swoją trasę koncertową.
 • Dział: Video

Nowa jakość na Annabergu

Z nadzieją patrzę na otwierający się znowu świat. Piszę te słowa w Berlinie, dokąd pojechałem na posiedzenie Podkomisji w Bundestagu ds. zagranicznej polityki kulturalnej poświęcone wsparciu dla Niemców żyjących w innych krajach. Jako szef Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) starałem się przedstawić nasze stanowisko, które już trzy lata temu mówiło, że to wsparcie wymaga restrukturyzacji celów, ale także silnych akcentów w polityce zagranicznej Niemiec. Wszystko po to, by kiedyś przerwać ten zaklęty krąg skutków dyskryminacji, na które nakładają się inne współczesne problemy społeczne i polityczne.

Ale niezależnie od tematu posiedzenia niezwykłym przeżyciem było znalezienie się znowu na prawdziwym, a nie odbywającym się na odległość spotkaniu. Niezwykłym dlatego, że pierwsze zaproszenie mówiło o posiedzeniu online i ku niezwykłej radości zostało ono w międzyczasie przekształcone w rzeczywiste.

Ten optymizm stoi także za tym, że już dzisiaj zapraszam moich czytelników na tradycyjną pielgrzymkę mniejszości narodowych do groty na Górze św. Anny. Wierzymy, że na wolnym powietrzu, zachowując odległości, uda się nam z tej świętej śląskiej góry wznieść modlitwę dziękczynną za 30 lat istnienia VdG, ale także podpisania dobrosąsiedzkiego traktatu pomiędzy Polską i Niemcami. Przywykliśmy do tego, że on jest, ale 30 lat temu wielu sobie nie wyobrażało, że te dwa kraje mogą być dobrymi sąsiadami.

Tę modlitwę wzniesiemy z góry, o którą walczono 100 lat temu w walce, która tutaj na Śląsku nie miała zwycięzców, a tylko przegranych. Zwycięzcy byli daleko – w Poznaniu, Warszawie, ale i Paryżu.  Walka pozostawiła po sobie rozdarty Śląsk, podzielonych ludzi, kłótnię o historię. Dlatego chcieliśmy, by intencja pielgrzymki te rocznice połączyła. Brzmi ona: Pojednanie, Wolność, Odnowienie.

Pojednanie wymaga wolności i daje szanse na nową jakość. O tę nową jakość pojednanego życia na Śląsku będziemy się modlić, tak jak na co dzień o nią zabiegamy. Ponownie, jak 2 maja, niezależnie od państwowych obchodów oddamy cześć tragicznie poległym w 1921 r. po obydwu stronach. Idea pojednania, do której nawoływał tutaj w 1983 r. papież, musi się tu wreszcie zmaterializować. 

Mamy nadzieję, że tą uroczystością rozpoczniemy także odnowę życia naszej społeczności na czas po pandemii i dlatego cieszymy się na kolejne pielgrzymki do Barda, Wambierzyc, Zlatych Hor i Trzebnicy.  Cieszymy się na nowe otwarcie, prosimy o odpowiedzialność i zapraszamy.

Bernard Gaida

 • Dział: Blogi
Subskrybuj to źródło RSS