Płatny staż w Fundacji Rozwoju Śląska

Płatny staż w Fundacji Rozwoju Śląska

STAŻ W FUNDACJI TO DOBRY POMYSŁ NA START!

Jesteś świeżo po studiach lub wkrótce je skończysz? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym?

Płatny staż w Fundacji Rozwoju Śląska, to świetna okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności pod opieką doświadczonego zespołu. Wiele osób odbywających staż w Fundacji zostało z nami na stałe.

Aktualnie poszukujemy stażystów do:

– działu finansowo – księgowego,

– działu pożyczkowego dla MŚP,

– Spółki Centrum Rozwoju Biznesu.

Główne zadania:

– wsparcie działu, w którym odbywać będzie się staż,

– przygotowywanie dokumentacji,

– wsparcie w zakresie bieżącej obsługi Klientów.

Oczekujemy:

– studentów oraz absolwentów maksymalnie 2 lata po ukończeniu studiów (finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość),

– dobrej znajomości MS Office (w szczególności programu Excel),

– umiejętności pracy w zespole,

– wysokiej kultury osobistej, wiarygodności, odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych.

Oferujemy:

– możliwość odbycia płatnego stażu,

– przyjazne środowisko pracy,

– możliwość rozwoju umiejętności i poznania ciekawych ludzi.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Fundacji, prosimy o złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych: listu motywacyjnego, CV wraz ze zdjęciem oraz kserokopiami potwierdzającymi wykształcenie:

– osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Rozwoju Śląska, 45-837 Opole, ul. Wrocławska 133,

– pocztą elektroniczną: sekretariat@fundacja.opole.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie stażu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym RODO”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Skip to content